MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 2934 Zoraďujem podľa: študijných programov abecedne

skóre3.5
poradie2734
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
skóre3.5
poradie2734
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
skóre3
poradie2826
zameranieEkonomické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
celouniverzitná spolupráca + nemeckofónny program
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
skóre3
poradie2826
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
bez spolupráce zo strany školy
skóre12.5
poradie1813
zameranieEkonomické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Katedra energetickej techniky
skóre3
poradie2826
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
skóre2
poradie2841
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
bez spolupráce zo strany školy
skóre2
poradie2841
zameranieTechnické vedy
SK NACE
bez spolupráce zo strany školy
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra financií a účtovníctva
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
skóre1.5
poradie2852
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
bez spolupráce zo strany školy
Katedra manažmentu a marketingu
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
??? ŠP nebol konkretizovaný ani zo strany školy
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Podnik:QEL, a.s.
Výroba elektrických zariadení
skóre5.5
poradie2609
zameranie
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
bez spolupráce zo strany školy
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
bez spolupráce zo strany školy
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Podnik:RONA, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
bez spolupráce zo strany školy
skóre5.5
poradie2609
zameranie
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
katedra metalurgie železa a zlievarenstva
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
bez spolupráce zo strany školy
Katedra výrobnej techniky a robotiky
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra sociálnych a humanitných vied
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Podnik:RONA, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
skóre1.5
poradie2852
zameranieZravotníctvo
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
skóre1.5
poradie2852
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Odbor ochrana osôb a majetku
skóre1.5
poradie2852
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
skóre5.5
poradie2609
zameranie
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
skóre5.5
poradie2609
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra ekonomiky
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra konštruovania a častí strojov
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
skóre0.5
poradie2930
zameranie
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
bez spolupráce zo strany školy
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
skóre5
poradie2680
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE79
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
skóre5
poradie2680
zameranieEkonomické vedy
SK NACE11
Výroba nápojov
??? ŠP nebol konkretizovaný ani zo strany školy
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
bez spolupráce zo strany školy
Katedra konštruovania a častí strojov
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
??? ŠP nebol konkretizovaný ani zo strany školy
skóre20.5
poradie923
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE93
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
skóre3.5
poradie2734
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE79
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
bez spolupráce zo strany školy
skóre3.5
poradie2734
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE79
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
skóre3.5
poradie2734
zameranie
SK NACE93
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
bez spolupráce zo strany školy
Katedra priemyselného inžinierstva
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra farmakognózie a botaniky
skóre16
poradie1454
zameranieZravotníctvo
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
bez spolupráce zo strany školy
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra technológií a materiálov
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra požiarneho inžinierstva
skóre11.5
poradie1927
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra bezpečnostného manažmentu
skóre11.5
poradie1927
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
skóre11
poradie2024
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Katedra výrobných technológií
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra technológií a materiálov
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra environmentalistiky
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra hygieny potravín
MVDr.
skóre3.5
poradie2734
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre2
poradie2841
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre24
poradie601
zameranieEkonomické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieEkonomické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre14
poradie1659
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
podnik potvrdil iný ŠP
Dekanát FAPZ
Agroekológia II.
skóre9
poradie2261
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Katedra biochémie a biotechnológie
Aplikovaná biológia
skóre4
poradie2719
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra biochémie a biotechnológie
Aplikovaná biológia
skóre3.5
poradie2734
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra fyziológie živočíchov
Aplikovaná biológia II.
skóre50.6
poradie32
zameraniePrírodné vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra geografie geológie a krajinnej ekológie
Aplikovaná geológia I.
skóre6
poradie2573
zameraniePrírodné vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika
skóre9
poradie2261
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre35.9
poradie153
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE64
Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre14.6
poradie1580
zameranieTechnické vedy
SK NACE95
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre21.8
poradie822
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre18.2
poradie1148
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú školu
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre33.8
poradie199
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre14.6
poradie1580
zameranieTechnické vedy
SK NACE95
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre21.8
poradie822
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre21.8
poradie822
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil inú školu
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre28.5
poradie350
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre18.2
poradie1148
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre33.8
poradie199
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Aplikovaná informatika III.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Aplikovaná informatika III.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Aplikovaná mechanika
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre29.2
poradie335
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre28.1
poradie358
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre23.8
poradie643
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre29.2
poradie335
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Aplikovaná mechanika III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:Samsung
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:Samsung
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:YMS, a. s.
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre41.3
poradie88
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre23.3
poradie691
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov I.
skóre15.8
poradie1494
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
bez spolupráce zo strany školy
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre16.3
poradie1452
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra technológií v elektronike
Automobilová elektronika I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Automobilová výroba I.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Automobilová výroba I.
skóre40
poradie95
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Automobilová výroba I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Automobilová výroba I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Automobilová výroba I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Automobilová výroba I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Automobilová výroba I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Automobilová výroba I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Automobilová výroba I.
skóre32.4
poradie249
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Automobilová výroba II.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Automobilová výroba II.
skóre40
poradie95
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Automobilová výroba II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Automobilová výroba II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Automobilová výroba II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Automobilová výroba II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Automobilová výroba II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Automobilová výroba II.
skóre19.8
poradie1005
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Automobilová výroba II.
skóre32.4
poradie249
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra avioniky
Avionické systémy I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Podnik:ALES, a.s.
Letecká doprava
Katedra avioniky
Avionické systémy I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Ústav geovied
Banská geológia a geologický prieskum III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav geovied
Banská geológia a geologický prieskum III.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre21.9
poradie820
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Bc.
skóre5.5
poradie2609
zameraniePrírodné vedy
SK NACE94
Činnosti členských organizácií
Bc., Ing.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Bc., Ing.
skóre0.5
poradie2930
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
bez spolupráce zo strany školy
Bc., Ing.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
bez spolupráce zo strany školy
Bc., Ing. PhD.
skóre1
poradie2928
zameranie
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre14.6
poradie1580
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre44.5
poradie50
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre21.8
poradie822
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre24
poradie601
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre36.8
poradie131
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre18
poradie1150
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre20.2
poradie951
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre22.8
poradie730
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre11
poradie2024
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre11
poradie2024
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre11
poradie2024
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
podnik potvrdil inú školu
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre11
poradie2024
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre11
poradie2024
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Podnik:RAJO, a.s.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre11
poradie2024
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre11
poradie2024
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre3
poradie2826
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra techniky a informačných technológií
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra techniky a informačných technológií
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra techniky a informačných technológií
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra techniky a informačných technológií
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Bezpečnosť technických systémov
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Bezpečnostný manažment
skóre1.5
poradie2852
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre40.5
poradie90
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre26.3
poradie483
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre40.5
poradie90
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre26.3
poradie483
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre40.5
poradie90
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre26.3
poradie483
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Biológia I.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Biológia I.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Ústav biologických a ekologických vied
Biológia I.
skóre3.5
poradie2734
zameraniePrírodné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Biológia II.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Biológia II.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Biomedicínske inžinierstvo II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra biochémia a biotechnológie
Biotechnológie II.
skóre50.6
poradie32
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra biochémia a biotechnológie
Biotechnológie II.
skóre27.1
poradie418
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra biochémia a biotechnológie
Biotechnológie III.
skóre28.1
poradie358
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Britské a americké štúdiá
skóre5.5
poradie2609
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE63
Informačné služby
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Britské a americké štúdiá
skóre12
poradie1891
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra konštruovania a častí strojov
Časti a mechanizmy strojov III.
skóre29.5
poradie328
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra konštruovania a častí strojov
Časti a mechanizmy strojov III.
skóre28.5
poradie350
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra konštruovania a častí strojov
Časti a mechanizmy strojov III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra konštruovania a častí strojov
Časti a mechanizmy strojov III.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra konštruovania a častí strojov
Časti a mechanizmy strojov III.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Cestné motorové vozidlá
skóre4
poradie2719
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
??? Takýto ŠP na MTF neexistuje
Katedra cestného staviteľstva
Cestné staviteľstvo II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra cestného staviteľstva
Cestné staviteľstvo II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra cestného staviteľstva
Cestné staviteľstvo II.
skóre37.5
poradie119
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra cestného staviteľstva
Cestné staviteľstvo II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra cestného staviteľstva
Cestné staviteľstvo II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Cestné staviteľstvo II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Cestovný ruch I.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Cestovný ruch I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Cestovný ruch I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Cestovný ruch I.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Cestovný ruch I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Cestovný ruch I.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Cestovný ruch III.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Cestovný ruch III.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Cestovný ruch III.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Cestovný ruch III.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Cestovný ruch III.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Cestovný ruch III.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Ústav chemických vied
Chémia
skóre3.5
poradie2734
zameraniePrírodné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra dentálnej hygieny
Dentálna hygiena I.
skóre13
poradie1745
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
podnik potvrdil iný ŠP
Inštitút Aurela Stodolu (detašované pracovisko v Liptovskom Mikuláši)
Digitálne technológie I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE61
Telekomunikácie
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Inštitút Aurela Stodolu (detašované pracovisko v Liptovskom Mikuláši)
Digitálne technológie I.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:Brik, a.s.
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku I.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku I.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:Brik, a.s.
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku II.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku II.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE52
Skladové a pomocné činnosti v doprave
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE52
Skladové a pomocné činnosti v doprave
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách II.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE52
Skladové a pomocné činnosti v doprave
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách III.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra mechaniky a strojníctva
Dopravná a manipulačná technika I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú školu
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Dopravná a manipulačná technika I.
skóre4
poradie2719
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra mechaniky a strojníctva
Dopravná a manipulačná technika I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Dopravná a manipulačná technika I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Dopravná logistika podniku I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil inú školu
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Dopravná logistika podniku I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Dopravná logistika podniku I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre10.8
poradie2083
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre22.8
poradie730
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné služby III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre29.5
poradie328
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre28.5
poradie350
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania strojov
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE43
Špecializované stavebné práce
Katedra konštruovania strojov
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra konštruovania strojov
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra konštruovania strojov
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra konštruovania strojov
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dopravy a manipulácie
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra konštruovania strojov
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Drevárske inžinierstvo I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Drevárske inžinierstvo I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Drevárske inžinierstvo I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Drevárske inžinierstvo I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Drevárske inžinierstvo I.
skóre20.7
poradie915
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Drevárske inžinierstvo I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra obrábania dreva
Drevárske inžinierstvo II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra obrábania dreva
Drevárske inžinierstvo II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra obrábania dreva
Drevárske inžinierstvo II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra obrábania dreva
Drevárske inžinierstvo II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra obrábania dreva
Drevárske inžinierstvo II.
skóre20.7
poradie915
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Katedra obrábania dreva
Drevárske inžinierstvo II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra mechanickej technológie dreva
Drevárske inžinierstvo II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra obrábania dreva
Drevárske inžinierstvo II.
skóre33.9
poradie196
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra obrábania dreva
Drevárske inžinierstvo II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra obrábania dreva
Drevárske technológie I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra obrábania dreva
Drevárske technológie I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra obrábania dreva
Drevárske technológie I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra obrábania dreva
Drevárske technológie I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Katedra obrábania dreva
Drevárske technológie I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra obrábania dreva
Drevárske technológie I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra obrábania dreva
Drevárske technológie I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra mechanickej technológie dreva
Drevárske technológie I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra obrábania dreva
Drevárske technológie I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ekológia I.
skóre10.5
poradie2086
zameraniePrírodné vedy
SK NACE11
Výroba nápojov
Ekológia I.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Ekológia I.
skóre35.1
poradie163
zameraniePrírodné vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Ekológia I.
skóre6.5
poradie2538
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Ekológia I.
skóre19.5
poradie1007
zameraniePrírodné vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Ekológia II.
skóre10.5
poradie2086
zameraniePrírodné vedy
SK NACE11
Výroba nápojov
Ekológia II.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Ekológia II.
skóre35.1
poradie163
zameraniePrírodné vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Ekológia II.
skóre6.5
poradie2538
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Ekológia II.
skóre19.5
poradie1007
zameraniePrírodné vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment agrosektoru I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment agrosektoru I.
skóre7
poradie2498
zameranieEkonomické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil inú školu
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre29
poradie338
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil iba I. a III. Stupeň
Inštitút manažérskych systémov, Poprad; Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre28.5
poradie350
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Inštitút manažérskych systémov, Poprad
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre10
poradie2148
zameranieEkonomické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvantitatívnych metód a informačnýchsystémov, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre10
poradie2148
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku; Katedra financií a účtovníctva; Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ekonomika a manažment podniku
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
denné a externé štúdium v Košiciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre9.1
poradie2260
zameranieEkonomické vedy
SK NACE17
Výroba papiera a papierových výrobkov
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre33.4
poradie217
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra kvantitatívnych metód a informačnýchsystémov, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre10
poradie2148
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre33.4
poradie217
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Ekonomika a správa území II.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika a správa území II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika a správa území II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika a správa území II.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ekonomika a správa území II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ekonomika a správa území II.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE93
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre52.5
poradie18
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre2
poradie2841
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre24.2
poradie594
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre40.5
poradie90
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Podnik:TBS, a.s.
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre7
poradie2498
zameranieEkonomické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre25.5
poradie509
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre51.5
poradie21
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre2
poradie2841
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre24.5
poradie568
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre41.6
poradie80
zameranieEkonomické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre39
poradie99
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Podnik:TBS, a.s.
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre23.5
poradie646
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre23.2
poradie696
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre26.5
poradie444
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre7
poradie2498
zameranieEkonomické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil inú školu
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil inú katedru
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Ekonomika verejných služieb II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil inú školu
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Ekonomika verejných služieb II.
skóre29
poradie338
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil iba I. a III. Stupeň
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Ekonomika verejných služieb II.
skóre28.5
poradie350
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Ústav podnikania a manažmentu
Ekonomika zemských zdrojov III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Ekotechnika I.
skóre4
poradie2719
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Ekotechnika I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Ekotechnika II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Ekotechnika II.
skóre4
poradie2719
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Ekotechnika II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Elektrická trakcia II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Elektrická trakcia III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra výkonových elektrotechnických systémov
Elektrické pohony II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra výkonových elektrotechnických systémov
Elektrické pohony II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Elektrické pohony II., III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
bez spolupráce zo strany školy
Katedra výkonových elektrotechnických systémov
Elektrické pohony III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Elektroenergetika I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre37.7
poradie115
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:SEPS, a.s.
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra výkonových elektrotechnických systémov
Elektroenergetika II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Elektroenergetika II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Elektroenergetika II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre37.7
poradie115
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:SEPS, a.s.
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Elektroenergetika III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre37.7
poradie115
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:SEPS, a.s.
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre20.5
poradie923
zameranieEkonomické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre20.5
poradie923
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre13.3
poradie1742
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre20.5
poradie923
zameranieEkonomické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre20.5
poradie923
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre31.4
poradie277
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre43.5
poradie58
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre43.5
poradie58
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre43.5
poradie58
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre25.1
poradie536
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre14.8
poradie1578
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
bez spolupráce zo strany školy
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre38.5
poradie109
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre38.5
poradie109
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre25.6
poradie508
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra merania a aplikovanej elektrotechniky
Elektrotechnika I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE93
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre26.6
poradie440
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Podnik:QEL, a.s.
Výroba elektrických zariadení
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE93
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre26.6
poradie440
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Podnik:QEL, a.s.
Výroba elektrických zariadení
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Energetické zariadenie II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra ekológie a environmentalistiky
Environmentalistika I.
skóre16
poradie1454
zameraniePrírodné vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
podnik potvrdil inú školu
Katedra ekológie a environmentalistiky
Environmentalistika II.
skóre16
poradie1454
zameraniePrírodné vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
podnik potvrdil inú školu
Katedra chémie, odd.anorganickej chémie a chemickej metaluggie
Environmentálna analytická chémia III.
skóre9.5
poradie2206
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra chémie
Environmentálna analýza II.
skóre0.5
poradie2930
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra chémie, odd.anorganickej chémie a chemickej metaluggie
Environmentálna analýza II.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katedra chémie / Oddelenie anorganickej chémie a chemickej metaluggie
Environmentálna chémia I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra chémie, odd.anorganickej chémie a chemickej metaluggie
Environmentálna chémia I.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katedra chémie
Environmentálna chémia II.
skóre11
poradie2024
zameraniePrírodné vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
podnik potvrdil iný ŠP
Environmentálne inžinierstvo
skóre1.5
poradie2852
zameranie
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Ústav environmentálneho inžinierstva
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre24.7
poradie565
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú školu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Environmentálne inžinierstvo stavieb I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
Environmentálne inžinierstvo stavieb I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
Environmentálne inžinierstvo stavieb I.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Environmentálne inžinierstvo stavieb I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Environmentálne inžinierstvo stavieb I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú školu
Katedra životného prostredia
Environmentálny manažment
skóre1.5
poradie2852
zameraniePrírodné vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment I.
skóre15.5
poradie1497
zameraniePrírodné vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment I.
skóre21.2
poradie859
zameraniePrírodné vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment I.
skóre14
poradie1659
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Z - ? CZ
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment II.
skóre15.5
poradie1497
zameraniePrírodné vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment II.
skóre21.2
poradie859
zameraniePrírodné vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment II.
skóre14
poradie1659
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra politológie a európskych štúdií
Európske štúdiá I.
skóre14.6
poradie1580
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre21.2
poradie859
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre24
poradie601
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre27
poradie419
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre26.6
poradie440
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre33.4
poradie217
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre13
poradie1745
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra financií a účtovníctva; Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre9
poradie2261
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil inú školu
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre29
poradie338
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil iba I. a III. Stupeň
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre21.2
poradie859
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre28.5
poradie350
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre24
poradie601
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre27
poradie419
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre26.6
poradie440
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre13
poradie1745
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku; Katedra financií a účtovníctva; Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre21.2
poradie859
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre24
poradie601
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre27
poradie419
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre13
poradie1745
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Finančné riadenie podniku II.
skóre6
poradie2573
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
denné a externé štúdium v Košiciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra fyziky
Fyzika materiálov I.
skóre38.6
poradie106
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra fyziky
Fyzika materiálov I.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra fyziky
Fyzika materiálov II.
skóre38.6
poradie106
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra fyziky
Fyzika materiálov II.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra fyziky
Fyzika materiálov III.
skóre38.6
poradie106
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra fyziky
Fyzika materiálov III.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Fyzikálne inžinierstvo materiálov
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Dekanát FAPZ
Genetické technológie v agrobiológii II.
skóre9
poradie2261
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre27.4
poradie414
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geografie
Geografia II.
skóre3
poradie2826
zameraniePrírodné vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav geografie
Geografia II.
skóre11
poradie2024
zameraniePrírodné vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
podnik potvrdil inú školu
Ústav geografie
Geografia II.
skóre24.7
poradie565
zameraniePrírodné vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geografie
Geografia II.
skóre10
poradie2148
zameraniePrírodné vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Geografia v regionálnom rozvoji I.
skóre4.5
poradie2709
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Geografia v regionálnom rozvoji I.
skóre34.4
poradie182
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Geografia v regionálnom rozvoji I.
skóre6.5
poradie2538
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Geografia v regionálnom rozvoji II.
skóre4.5
poradie2709
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Geografia v regionálnom rozvoji II.
skóre34.4
poradie182
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Geografia v regionálnom rozvoji II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav geovied
Geológia a regionálny rozvoj I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Ústav geovied
Geológia a regionálny rozvoj I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geovied
Geológia a regionálny rozvoj I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav geovied
Geologické inžinierstvo II.
skóre12.8
poradie1812
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Geologické inžinierstvo II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav geovied
Geologické inžinierstvo II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Ústav geovied
Geologické inžinierstvo II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav geovied
Geologické inžinierstvo II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
podnik potvrdil inú fakultu
Geologické inžinierstvo II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Geoturizmus
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Ústav geoturizmu
Geoturizmus I.
skóre3
poradie2826
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav geoturizmu
Geoturizmus I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE94
Činnosti členských organizácií
Ústav geoturizmu
Geoturizmus II.
skóre3
poradie2826
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav geoturizmu
Geoturizmus II.
skóre3
poradie2826
zameranieTechnické vedy
SK NACE94
Činnosti členských organizácií
podnik potvrdil iba I. Stupeň
Dekanát FAPZ
Hipológia I.
skóre43
poradie65
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Hospodárska informatika
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
bez spolupráce zo strany školy
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika I.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika I.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:ICOS, a.s.
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika I.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika I.
skóre23