MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Fakulta: Strojnícka fakulta

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 493 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre49.9
poradie36
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre45
poradie48
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre44
poradie53
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre44
poradie53
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre44
poradie53
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre44
poradie53
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre43
poradie65
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre43
poradie65
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre43
poradie65
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre41
poradie89
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Automobilová výroba I.
skóre40
poradie95
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Automobilová výroba II.
skóre40
poradie95
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre39
poradie99
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre37.5
poradie119
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre36.1
poradie143
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre36.1
poradie143
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre36.1
poradie143
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre35
poradie165
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre34.6
poradie172
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre34.6
poradie172
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra konštruovania a častí strojov
Časti a mechanizmy strojov III.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Automobilová výroba I.
skóre32.4
poradie249
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Automobilová výroba II.
skóre32.4
poradie249
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre32
poradie253
zameraniePrírodné vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre32
poradie253
zameraniePrírodné vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre32
poradie253
zameraniePrírodné vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Automobilová výroba I.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Automobilová výroba II.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre29.6
poradie326
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre29.6
poradie326
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra konštruovania a častí strojov
Časti a mechanizmy strojov III.
skóre29.5
poradie328
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre29.5
poradie328
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre29.2
poradie335
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre29.2
poradie335
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre29
poradie338
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra konštruovania a častí strojov
Časti a mechanizmy strojov III.
skóre28.5
poradie350
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre28.5
poradie350
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre28.1
poradie358
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra technológií a materiálov
Počítačová podpora strojárskej výroby I.
skóre27.6
poradie391
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra technológií a materiálov
Počítačová podpora strojárskej výroby II.
skóre27.6
poradie391
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre26.8
poradie433
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre26.8
poradie433
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre26.8
poradie433
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre26.8
poradie433
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre26.6
poradie440
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Podnik:QEL, a.s.
Výroba elektrických zariadení
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre26.6
poradie440
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Podnik:QEL, a.s.
Výroba elektrických zariadení
Automobilová výroba I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Automobilová výroba II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre25.1
poradie536
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre25.1
poradie536
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre25.1
poradie536
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Všeobecné strojárstvo I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre24.1
poradie596
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre24.1
poradie596
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre24.1
poradie596
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre24.1
poradie596
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre23.8
poradie643
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre22.8
poradie730
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE17
Výroba papiera a papierových výrobkov
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE17
Výroba papiera a papierových výrobkov
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE17
Výroba papiera a papierových výrobkov
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre21
poradie864
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre21
poradie864
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre21
poradie864
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre20.8
poradie912
zameraniePrírodné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre20.8
poradie912
zameraniePrírodné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre20.8
poradie912
zameraniePrírodné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Kvalita produkcie I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika II.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Všeobecné strojárstvo I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre20.3
poradie950
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Automobilová výroba II.
skóre19.8
poradie1005
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre19.2
poradie1051
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre19.2
poradie1051
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre19.2
poradie1051
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre18.8
poradie1111
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre18.8
poradie1111
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Biomedicínske inžinierstvo II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú katedru
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Automobilová výroba I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Automobilová výroba II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre17.5
poradie1228
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre17.5
poradie1228
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre17.5
poradie1228
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra technológií a materiálov
Počítačová podpora strojárskej výroby I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra technológií a materiálov
Počítačová podpora strojárskej výroby I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra technológií a materiálov
Počítačová podpora strojárskej výroby II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra technológií a materiálov
Počítačová podpora strojárskej výroby II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre16.5
poradie1349
zameraniePrírodné vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre16.5
poradie1349
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre16.5
poradie1349
zameraniePrírodné vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre16.5
poradie1349
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre16.5
poradie1349
zameraniePrírodné vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre16.5
poradie1349
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre16.2
poradie1453
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Kvalita produkcie I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra konštruovania a častí strojov
Časti a mechanizmy strojov III.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Automobilová výroba I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Automobilová výroba II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre15.5
poradie1497
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre15.5
poradie1497
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre15.5
poradie1497
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre14.5
poradie1587
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre14.5
poradie1587
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre14.5
poradie1587
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú školu
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Aplikovaná mechanika III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Mechatronika III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Kvalita produkcie I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Priemyselné inžinierstvo
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Automobilová výroba I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Automobilová výroba I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Automobilová výroba I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Automobilová výroba II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Automobilová výroba II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre12
poradie1891
zameraniePrírodné vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Podnik:RONA, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú školu
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Podnik:RONA, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú školu
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Podnik:RONA, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú školu
Katedra konštruovania a častí strojov
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre11.5
poradie1927
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre11.5
poradie1927
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre11.5
poradie1927
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Energetické zariadenie II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Stavba a konštrukcia strojov II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre11
poradie2024
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre11
poradie2024
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre11
poradie2024
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre10.8
poradie2083
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE93
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE93
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Všeobecné strojárstvo I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:YMS, a. s.
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Robotická technika II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Výrobná technika III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Kvalita produkcie I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Kvalita produkcie I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Robotická technika II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Výrobná technika III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra konštruovania a častí strojov
Časti a mechanizmy strojov III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra priemyselného inžinierstva
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra technológií a materiálov
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Strojárske technológie II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Počítačová podpora strojárskej výroby
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Aplikovaná mechanika
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ing.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Bezpečnosť technických systémov
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Ekonomika a manažment podniku
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra technológií a materiálov
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra environmentalistiky
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra energetickej techniky
skóre3
poradie2826
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Priemyselné inžinierstvo
skóre2.5
poradie2840
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra konštruovania a častí strojov
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.


www.vysokoskolacidopraxe.sk