MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Fakulta: Prírodovedecká fakulta

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 61 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav informatiky
Informatika I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav informatiky
Informatika II.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav informatiky
Informatika III.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav informatiky
Informatika I.
skóre26.7
poradie437
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Informatika II.
skóre26.7
poradie437
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Informatika III.
skóre26.7
poradie437
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav geografie
Geografia II.
skóre24.7
poradie565
zameraniePrírodné vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav informatiky
Informatika I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav informatiky
Informatika II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav informatiky
Informatika III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Organická chémia II.
skóre22
poradie780
zameraniePrírodné vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Organická chémia III.
skóre22
poradie780
zameraniePrírodné vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Organická chémia II.
skóre19.5
poradie1007
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Organická chémia III.
skóre19.5
poradie1007
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Informatika I.
skóre19.2
poradie1051
zameranieTechnické vedy
SK NACE64
Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Ústav informatiky
Informatika II.
skóre19.2
poradie1051
zameranieTechnické vedy
SK NACE64
Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Ústav informatiky
Informatika III.
skóre19.2
poradie1051
zameranieTechnické vedy
SK NACE64
Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav informatiky
Informatika I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav informatiky
Informatika I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav informatiky
Informatika II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav informatiky
Informatika II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav informatiky
Informatika III.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav informatiky
Informatika III.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav biologckých a ekologických vied
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií I.
skóre17.5
poradie1228
zameraniePrírodné vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Ústav biologckých a ekologických vied
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií II.
skóre17.5
poradie1228
zameraniePrírodné vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Ústav biologckých a ekologických vied
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií III.
skóre17.5
poradie1228
zameraniePrírodné vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geografie
Geografia II.
skóre11
poradie2024
zameraniePrírodné vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
podnik potvrdil inú školu
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú školu
Ústav geografie
Geografia II.
skóre10
poradie2148
zameraniePrírodné vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav informatiky
Informatika I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Informatika I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Informatika I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú školu
Ústav informatiky
Informatika II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Informatika II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Informatika II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú školu
Ústav informatiky
Informatika III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Informatika III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Informatika III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú školu
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE64
Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Ústav informatiky
Informatika I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Ústav informatiky
Informatika I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Informatika I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Ústav informatiky
Informatika II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Ústav informatiky
Informatika II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Informatika II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Ústav informatiky
Informatika III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Ústav informatiky
Informatika III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Informatika III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Ústav chemických vied
Chémia
skóre3.5
poradie2734
zameraniePrírodné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav biologických a ekologických vied
Biológia I.
skóre3.5
poradie2734
zameraniePrírodné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav geografie
Geografia II.
skóre3
poradie2826
zameraniePrírodné vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy


www.vysokoskolacidopraxe.sk