MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 2934 Zoraďujem podľa: názvu podniku abecedne

Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre39
poradie99
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technických zariadení I.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra prevádzky výrobných procesov
Monitoring a diagnostika technických zariadení I.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra prevádzky výrobných procesov
Monitoring a diagnostika technických zariadení II.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technologických zariadení II.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technologických zariadení III.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra prevádzky výrobných procesov
Prevádzka priemyselných technológií I.
skóre34
poradie188
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Počítačová podpora výrobných technológií
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výrobné technológie
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Multimediálne telekomunikácie II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra technológií a materiálov
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
podnik potvrdil inú fakultu (nerelevantnú)
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
podnik potvrdil inú fakultu (nerelevantnú)
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
podnik potvrdil inú fakultu (nerelevantnú)
Katedra strojov a výrobných systémov
Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra strojov a výrobných systémov
Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Výživa ľudí II.
skóre3
poradie2826
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre14.6
poradie1580
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
Technológia potravín II.
skóre30.1
poradie309
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra biochémia a biotechnológie
Biotechnológie III.
skóre28.1
poradie358
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra biochémia a biotechnológie
Biotechnológie II.
skóre27.1
poradie418
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra výrobnej techniky
Výrobná technika I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra strojov a výrobných systémov
Poľnohospodárska technika II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra manažmentu
Manažment podniku I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Dekanát FAPZ
Manažment živočíšnej výroby II.
skóre9
poradie2261
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
podnik potvrdil inú fakultu
Manažment rastlinnej výroby II.
skóre14
poradie1659
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Výživa ľudí II.
skóre14
poradie1659
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra farmakognózie a botaniky
skóre16
poradie1454
zameranieZravotníctvo
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Ekológia I.
skóre19.5
poradie1007
zameraniePrírodné vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Ekológia II.
skóre19.5
poradie1007
zameraniePrírodné vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Dekanát FAPZ
Manažment rastlinnej výroby II.
skóre9
poradie2261
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Katedra dopravy a manipulácie, Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra konštuovania strojov, Katedra fyziky, Katedra stavieb, Katedra výrobnej techniky, Katedra elektroniky, automatizácie a informatiky, Katedra strojov a výrobných systémov.
Výrobná technika I.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra strojov a výrobných systémov
Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre36.8
poradie131
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Dekanát FAPZ
Výživa zvierat a krmivárstvo II.
skóre12
poradie1891
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra leteckého inžinierstva
Prevádzka lietadiel I.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra leteckého inžinierstva
Prevádzka lietadiel II.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra leteckého inžinierstva
Prevádzka lietadiel III.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Inštitút Aurela Stodolu (detašované pracovisko v Liptovskom Mikuláši)
Digitálne technológie I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE61
Telekomunikácie
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia III.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra avioniky
Avionické systémy I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Podnik:ALES, a.s.
Letecká doprava
Katedra avioniky
Senzorika a avionické systémy II.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Podnik:ALES, a.s.
Letecká doprava
Katedra avioniky
Senzorika I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Podnik:ALES, a.s.
Letecká doprava
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra teoretických disciplín a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I.
skóre29.1
poradie337
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment I.
skóre14
poradie1659
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Z - ? CZ
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment II.
skóre14
poradie1659
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a kultúra II.
skóre26.2
poradie486
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu
Manažment podniku I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Poštové inžinierstvo II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Poštové technológie a služby I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Manažment I.
skóre20
poradie956
zameranieEkonomické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike I.
skóre24.1
poradie596
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra ekonomiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Obchodné podnikanie I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra vodnej dopravy
Vodná doprava I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre35
poradie165
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre35
poradie165
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav materiálov
Materiálové inžinierstvo
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra techniky a informačných technológií
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku I.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku II.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Interiérový dizajn I.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra protipožiarnej ochrany
Protipožiarna ochrana a bezpečnosť III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra protipožiarnej ochrany
Technická bezpečnosť osôb a majetku II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre41.3
poradie88
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
podnik potvrdil inú školu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav environmentálneho inžinierstva
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre34.1
poradie185
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre13.2
poradie1743
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre13.2
poradie1743
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Objekty dopravných stavieb II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra telesnej výchovy a športu
Šport a rekreácia I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE79
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
Servis a opravy automobilov I.
skóre41.5
poradie81
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Strojárske technológie a materiály III.
skóre41.5
poradie81
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Špeciálna strojárska technika I.
skóre41.5
poradie81
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Špeciálna strojárska technika II.
skóre41.5
poradie81
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre41.5
poradie81
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania strojov
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra konštruovania strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil inú školu
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra manažmentu
Manažment podniku I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:Brik, a.s.
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:Brik, a.s.
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Interiérový dizajn I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:Brik, a.s.
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre18.8
poradie1111
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre21.3
poradie854
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Priemyselné manažérstvo
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
bez spolupráce zo strany školy
Katedra hygieny potravín
MVDr.
skóre3.5
poradie2734
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Technológia potravín II.
skóre30.7
poradie301
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Ekotechnika II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre20.2
poradie951
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Finančné riadenie podniku II.
skóre6
poradie2573
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre14.8
poradie1578
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Inžinierstvo riadenia priemyslu I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Mechatronické systémy III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Manažment I.
skóre13.6
poradie1694
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra integrovaného manažérstva
Integrované systémy riadenia II.
skóre4
poradie2719
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín III.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre28.1
poradie358
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre12
poradie1891
zameraniePrírodné vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Aplikovaná mechanika III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Mechatronika III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Drevárske inžinierstvo I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Katedra obrábania dreva
Drevárske technológie I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
Konštrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
Konštrukcia drevárskych výrobkov II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
Konštrukcia drevených stavieb a nábytku I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
podnik potvrdil iný ŠP
Manažment drevárenskej a nábytkárskej výroby I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
podnik potvrdil iný ŠP
Nábytok a výrobky z dreva II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
podnik potvrdil iný ŠP
Prevádzka strojov a zariadení I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
podnik potvrdil iný ŠP
Štruktúra a vlastnosti dreva III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra obrábania dreva
Technológia spracovania dreva III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
podnik potvrdil iný ŠP
Výroba nábytku I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra obrábania dreva
Drevárske inžinierstvo II.
skóre33.9
poradie196
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra obrábania dreva
Technika pre spracovanie dreva II.
skóre33.9
poradie196
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Technológie spracovania biomasy II.
skóre33.9
poradie196
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Organická chémia II.
skóre22
poradie780
zameraniePrírodné vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Organická chémia III.
skóre22
poradie780
zameraniePrírodné vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre30.9
poradie297
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre30.9
poradie297
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Ústav environmentálneho inžinierstva
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre24.7
poradie565
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Ústav environmentálneho inžinierstva
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre24.7
poradie565
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra chémie / Oddelenie anorganickej chémie a chemickej metaluggie
Environmentálna chémia I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
podnik potvrdil iný ŠP
Materiálová technológia I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
podnik potvrdil iný ŠP
Materiálové inžinierstvo I.
skóre23.9
poradie641
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Materiálové inžinierstvo II.
skóre23.9
poradie641
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre27.4
poradie414
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Inžinierstvo riadenia priemyslu I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Mechatronické systémy III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Technológia potravín II.
skóre29.8
poradie323
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Ekológia I.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Ekológia II.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre22.8
poradie730
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Katedra výrobných technológií a materiálov
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE13
Výroba textilu
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre45
poradie48
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra konštruovania a častí strojov
Časti a mechanizmy strojov III.
skóre29.5
poradie328
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre29.5
poradie328
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre32.8
poradie234
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieEkonomické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Manažment III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieEkonomické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
katedra manažérskych teórií
manažment II.
skóre32.8
poradie234
zameranieEkonomické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Biomedicínske inžinierstvo II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú fakultu
Geologické inžinierstvo II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra kvality a strojárskych technológií
Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ľudské zdroje a personálny manažment II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre41.6
poradie80
zameranieEkonomické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre37.6
poradie118
zameranieEkonomické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Inštitút Aurela Stodolu (detašované pracovisko v Liptovskom Mikuláši)
Digitálne technológie I.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Poštové inžinierstvo II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
Katedra spojov
Poštové technológie a služby I.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre20.5
poradie923
zameranieEkonomické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre20.5
poradie923
zameranieEkonomické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie III.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie baníctva a tunelárstva II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE
skóre5
poradie2680
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE79
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
skóre3.5
poradie2734
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE79
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
bez spolupráce zo strany školy
skóre3.5
poradie2734
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE79
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
Ústav telesnej výchovy a športu
Šport a rekreácia I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE79
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
podnik potvrdil inú školu
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
podnik potvrdil inú školu
Materiálová technológia I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Materiálové inžinierstvo I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Materiálové inžinierstvo II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
skóre12.5
poradie1813
zameranieEkonomické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre46.5
poradie42
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Inštitút manažérskych systémov, Poprad
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre10
poradie2148
zameranieEkonomické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Dopravná logistika podniku I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Katedra počítačov a informatiky
Informatika I.
skóre28.7
poradie348
zameranieTechnické vedy
SK NACE61
Telekomunikácie
Katedra počítačov a informatiky
Informatika II.
skóre28.7
poradie348
zameranieTechnické vedy
SK NACE61
Telekomunikácie
Katedra počítačov a informatiky
Informatika III.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE61
Telekomunikácie
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika
skóre9
poradie2261
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra financií a účtovníctva; Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre9
poradie2261
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre2
poradie2841
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre2
poradie2841
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Priemyselné manažérstvo
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra podnikového hospodárstva
Podnikový manažment v DSP I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra podnikového hospodárstva
Podnikový manažment v DSP II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra výrobných technológií a materiálov
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre41.4
poradie86
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Manažment
skóre8
poradie2389
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Cestné motorové vozidlá
skóre4
poradie2719
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
??? Takýto ŠP na MTF neexistuje
Katedra mechaniky a strojníctva
Dopravná a manipulačná technika I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Materiálová technológia I.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Materiálové inžinierstvo I.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Materiálové inžinierstvo II.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Dopravná logistika podniku I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil inú školu
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil inú školu
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil inú školu
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil inú školu
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil inú školu
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil inú školu
Materiálové inžinierstvo I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Materiálové inžinierstvo II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Riadenie a organizácia sociálnych služieb II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca v zdravotníctve I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra podnikového hospodárstva
Podnikový manažment v DSP I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra podnikového hospodárstva
Podnikový manažment v DSP II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre26.3
poradie483
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre26.3
poradie483
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre26.3
poradie483
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Špeciálna strojárska technika II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Dopravná a manipulačná technika I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Ekotechnika I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Ekotechnika II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre18
poradie1150
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ovocinárstva vinohradníctva a vinárstva
Záhradníctvo
skóre7
poradie2498
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre31.4
poradie277
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Manažment I.
skóre31.4
poradie277
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra podnikového hospodárstva
Podnikový manažment v DSP I.
skóre10.7
poradie2084
zameranieEkonomické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Katedra podnikového hospodárstva
Podnikový manažment v DSP II.
skóre10.7
poradie2084
zameranieEkonomické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Katedra obrábania dreva
Drevárske technológie I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
Konštrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
Konštrukcia drevárskych výrobkov II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
Konštrukcia drevených stavieb a nábytku I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil iný ŠP
Štruktúra a vlastnosti dreva III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra obrábania dreva
Technika pre spracovanie dreva II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra obrábania dreva
Technológia spracovania dreva III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil iný ŠP
Technológie spracovania biomasy II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil iný ŠP
Manažment drevárenskej a nábytkárskej výroby I.
skóre27.9
poradie388
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Drevárske inžinierstvo I.
skóre20.7
poradie915
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Katedra obrábania dreva
Drevárske inžinierstvo II.
skóre20.7
poradie915
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
Nábytok a výrobky z dreva II.
skóre20.7
poradie915
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Prevádzka strojov a zariadení I.
skóre20.7
poradie915
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
Výroba nábytku I.
skóre20.7
poradie915
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Manažment a financovanie lesných podnikov II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Katedra chémie, odd.anorganickej chémie a chemickej metaluggie
Environmentálna analýza II.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katedra chémie, odd.anorganickej chémie a chemickej metaluggie
Environmentálna chémia I.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Bc., Ing.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra mechatroniky a elektroniky
Silnoprúdová elektrotechnika III.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra mechatroniky a elektroniky
Výkonové elektronické systémy II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Bc., Ing.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
bez spolupráce zo strany školy
Katedra obrábania dreva
Drevárske inžinierstvo II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra obrábania dreva
Drevárske technológie I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra obrábania dreva
Technológia spracovania dreva III.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra výrobných technológií a materiálov
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre8
poradie2389
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre5
poradie2680
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Počítačové inžinierstvo I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Počítačové inžinierstvo II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment I.
skóre15.5
poradie1497
zameraniePrírodné vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment II.
skóre15.5
poradie1497
zameraniePrírodné vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť III.
skóre2
poradie2841
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre29.2
poradie335
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre29.2
poradie335
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
Konštrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Štruktúra a vlastnosti dreva III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Katedra obrábania dreva
Technológia spracovania dreva III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Drevárske inžinierstvo I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra obrábania dreva
Drevárske inžinierstvo II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra obrábania dreva
Drevárske technológie I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
Konštrukcia drevárskych výrobkov II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
Konštrukcia drevených stavieb a nábytku I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Manažment drevárenskej a nábytkárskej výroby I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Nábytok a výrobky z dreva II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Prevádzka strojov a zariadení I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra obrábania dreva
Technika pre spracovanie dreva II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Technológie spracovania biomasy II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba nábytku I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra techniky a technológií
Kultúra a bezpečnosť práce I.
skóre3
poradie2826
zameranieTechnické vedy
SK NACE43
Špecializované stavebné práce
podnik potvrdil inú školu
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE43
Špecializované stavebné práce
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE43
Špecializované stavebné práce
Katedra techniky a technológií
Učiteľstvo technickej výchovy I.
skóre5
poradie2680
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE43
Špecializované stavebné práce
podnik potvrdil inú školu
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Interiérový dizajn I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Technológia a manažment stavieb II.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Technológie a manažment stavieb I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestného staviteľstva
Cestné staviteľstvo II.
skóre37.5
poradie119
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Objekty dopravných stavieb II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra financií a účtovníctva
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
skóre1.5
poradie2852
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín I.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín III.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestného staviteľstva
Cestné staviteľstvo II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra vodnej dopravy
Vodná doprava I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre43.5
poradie58
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre43.5
poradie58
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Manažment I.
skóre43.5
poradie58
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Manažment I.
skóre43.5
poradie58
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre43.5
poradie58
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Manažment I.
skóre43.5
poradie58
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra techniky a informačných technológií
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre26.6
poradie440
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre26.6
poradie440
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť II.
skóre13.8
poradie1692
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť III.
skóre13.8
poradie1692
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre29.7
poradie324
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre14.6
poradie1580
zameranieTechnické vedy
SK NACE95
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre14.6
poradie1580
zameranieTechnické vedy
SK NACE95
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Katedra dopravy a manipulácie, Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra konštuovania strojov, Katedra fyziky, Katedra stavieb, Katedra výrobnej techniky, Katedra elektroniky, automatizácie a informatiky, Katedra strojov a výrobných systémov.
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike I.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE95
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika II.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Multimediálne telekomunikácie II.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Hospodárska informatika
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
bez spolupráce zo strany školy
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Riadenie a organizácia sociálnych služieb II.
skóre13
poradie1745
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca I.
skóre13
poradie1745
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca II.
skóre13
poradie1745
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca v zdravotníctve I.
skóre13
poradie1745
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo I.
skóre17
poradie1272
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo II.
skóre17
poradie1272
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Bc., Ing.
skóre0.5
poradie2930
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
bez spolupráce zo strany školy
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo I.
skóre14
poradie1659
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo II.
skóre14
poradie1659
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Multimediálne telekomunikácie II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra mechatroniky a elektroniky
Silnoprúdová elektrotechnika III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra mechatroniky a elektroniky
Výkonové elektronické systémy II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Multimediálne telekomunikácie II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Strojárske technológie II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Inžinierstvo riadenia priemyslu I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Mechatronické systémy III.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Kvalita produkcie I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Počítačová podpora strojárskej výroby
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre13
poradie1745
zameranieEkonomické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Počítačové inžinierstvo I.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Počítačové inžinierstvo II.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra riadiacich a informačných systémov
Riadenie procesov II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre16
poradie1454
zameranieEkonomické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra geografie geológie a krajinnej ekológie
Aplikovaná geológia I.
skóre6
poradie2573
zameraniePrírodné vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment I.
skóre21.2
poradie859
zameraniePrírodné vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment II.
skóre21.2
poradie859
zameraniePrírodné vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Ochrana osôb a majetku
skóre8
poradie2389
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Servis a opravy automobilov I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Strojárske technológie a materiály III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Špeciálna strojárska technika I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Špeciálna strojárska technika II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Dekanát FAPZ
Výživa zvierat a krmivárstvo II.
skóre15
poradie1551
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra manažmentu
Manažment podniku I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Ústav informatiky
Informatika I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Ústav informatiky
Informatika II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Ústav informatiky
Informatika III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre20.8
poradie912
zameraniePrírodné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre20.8
poradie912
zameraniePrírodné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre20.8
poradie912
zameraniePrírodné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Bezpečnosť technických systémov
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra stavieb
Prevádzková bezpečnosť techniky I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra integrovaného manažérstva
Integrované systémy riadenia II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre14
poradie1659
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Mineralurgia a enviromentálne technológie
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Technológie baníctva a tunelárstva II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre25.4
poradie527
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre25.4
poradie527
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre49.9
poradie36
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre16.5
poradie1349
zameraniePrírodné vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre16.5
poradie1349
zameraniePrírodné vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre16.5
poradie1349
zameraniePrírodné vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre37.9
poradie111
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre37.9
poradie111
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre37.9
poradie111
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Prevádzka lietadiel
skóre4.5
poradie2709
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
bez spolupráce zo strany školy
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra chémie
Environmentálna chémia II.
skóre11
poradie2024
zameraniePrírodné vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Environmentálne inžinierstvo
skóre1.5
poradie2852
zameranie
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Katedra životného prostredia
Environmentálny manažment
skóre1.5
poradie2852
zameraniePrírodné vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Krízový manažment
skóre1.5
poradie2852
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Katedra mechatroniky a elektroniky
Silnoprúdová elektrotechnika III.
skóre30.8
poradie299
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra mechatroniky a elektroniky
Výkonové elektronické systémy II.
skóre30.8
poradie299
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Elektrická trakcia II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Elektrická trakcia III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra výkonových elektrotechnických systémov
Elektrické pohony II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra výkonových elektrotechnických systémov
Elektrické pohony III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Energetické zariadenie II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Stavba a konštrukcia strojov II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Elektrické pohony II., III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
bez spolupráce zo strany školy
Výkonová elektronika II., III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
bez spolupráce zo strany školy
Katedra urgentnej zdravotnej staroslivosti
Urgentná zdravotná starostlivosť I.
skóre54.8
poradie8
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
Urgentná zdravotná starostlivosť I.
skóre17
poradie1272
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
Urgentná zdravotná starostlivosť I.
skóre48.1
poradie39
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
Katedra ošetrovateľstva
Ošetrovateľstvo II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra dentálnej hygieny
Dentálna hygiena I.
skóre13
poradie1745
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra ošetrovateľstva
Ošetrovateľstvo I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Priemyselné inžinierstvo
skóre2.5
poradie2840
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra ekonomiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra požiarneho inžinierstva
Záchranné služby I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra požiarneho inžinierstva
Záchranné služby II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra požiarneho inžinierstva
Záchranné služby III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra protipožiarnej ochrany
Ochrana osôb a majetku pred požiarom I.
skóre4.5
poradie2709
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra protipožiarnej ochrany
Protipožiarna ochrana a bezpečnosť III.
skóre4.5
poradie2709
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra protipožiarnej ochrany
Technická bezpečnosť osôb a majetku II.
skóre4.5
poradie2709
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné služby III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra biochémie a biotechnológie
Aplikovaná biológia
skóre4
poradie2719
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre21.8
poradie822
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra mechatroniky a elektroniky
Silnoprúdová elektrotechnika III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra mechatroniky a elektroniky
Výkonové elektronické systémy II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobných technológií a materiálov
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil inú školu
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre19.6
poradie1006
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre29.3
poradie334
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra náuky o materiáloch
Materiály pre automobilový priemysel I.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra germanistiky
Nemecký jazyk v odbornej komunikácii I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE
Katedra germanistiky
Nemecký jazyk v odbornej komunikácii II
skóre8.5
poradie2337
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE
Katedra germanistiky
Nemecký jazyk v odbornej komunikácii III.
skóre8.5
poradie2337
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE
Tvorba budov a prostredia II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE52
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika II.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE52
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ústav geovied
Geológia a regionálny rozvoj I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Ústav geovied
Geologické inžinierstvo II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Biológia I.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Biológia II.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Ústav geovied
Banská geológia a geologický prieskum III.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Cestné staviteľstvo II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geografie
Geografia II.
skóre10
poradie2148
zameraniePrírodné vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre21.9
poradie820
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
skóre0.5
poradie2930
zameranie
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
bez spolupráce zo strany školy
Katedra chémie
Environmentálna analýza II.
skóre0.5
poradie2930
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav inžinierskeho staviteľstva
Nosné konštrukcie a dopravné stavby II.
skóre0.5
poradie2930
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ing., PhD.
skóre6.5
poradie2538
zameranie
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ing., PhD.
skóre4
poradie2719
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Krajinné inžinierstvo II.
skóre3.5
poradie2734
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Všeobecné strojárstvo I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre37.5
poradie119
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Automobilová výroba I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Automobilová výroba II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Ústav geografie
Geografia II.
skóre3
poradie2826
zameraniePrírodné vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností II.
skóre18.6
poradie1114
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Geografia v regionálnom rozvoji I.
skóre6.5
poradie2538
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Geografia v regionálnom rozvoji II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Regionálna geografia a regionálny rozvoj III.
skóre6.5
poradie2538
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Počítačové inžinierstvo I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Počítačové inžinierstvo II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre16.9
poradie1322
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre24.3
poradie593
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Aplikovaná informatika III.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Systémy pre podporu rozhodovania
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre16.4
poradie1450
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre13.4
poradie1741
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra psychológie
Psychológia I.
skóre17.4
poradie1270
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE86
Zdravotníctvo
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre37.8
poradie114
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Tvorba budov a prostredia II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava I.
skóre22.2
poradie779
zameranieTechnické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre24
poradie601
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra spojov
Poštové inžinierstvo II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra spojov
Poštové technológie a služby I.
skóre34.2
poradie184
zameranieTechnické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava II.
skóre20.2
poradie951
zameranieTechnické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre20.3
poradie950
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra telekomunikácií a multimédií
Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky a robotiky
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra výrobných technológií
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Technológia potravín II.
skóre51.7
poradie20
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE11
Výroba nápojov
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:HERMES
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:HERMES
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
podnik potvrdil inú fakultu
Tvorba budov a prostredia II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Interiérový dizajn I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE64
Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav informatiky
Informatika I.
skóre19.2
poradie1051
zameranieTechnické vedy
SK NACE64
Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Ústav informatiky
Informatika II.
skóre19.2
poradie1051
zameranieTechnické vedy
SK NACE64
Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Ústav informatiky
Informatika III.
skóre19.2
poradie1051
zameranieTechnické vedy
SK NACE64
Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy
Verejná správa
skóre1
poradie2928
zameranieEkonomické vedy
SK NACE64
Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Dekanát FAPZ
Produkcia potravinových zdrojov II.
skóre9
poradie2261
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Tvorba budov a prostredia II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie baníctva a tunelárstva II.
skóre24.8
poradie563
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Verejné zdravotníctvo I.
skóre1.5
poradie2852
zameranieZravotníctvo
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ľudské zdroje a personálny manažment I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
Ľudské zdroje a personálny manažment II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geoturizmu
Geoturizmus I.
skóre3
poradie2826
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav geoturizmu
Geoturizmus II.
skóre3
poradie2826
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestovného ruchu
Regionálny cestovný ruch I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE
Katedra cestovného ruchu
Regionálny cestovný ruch I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE
Katedra fyziológie živočíchov
Aplikovaná biológia II.
skóre50.6
poradie32
zameraniePrírodné vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra biochémia a biotechnológie
Biotechnológie II.
skóre50.6
poradie32
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Technológia potravín II.
skóre48.6
poradie37
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra dopravy a manipulácií
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Marketingová komunikácia
skóre5
poradie2680
zameranie
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment agrosektoru I.
skóre7
poradie2498
zameranieEkonomické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre7
poradie2498
zameranieEkonomické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre7
poradie2498
zameranieEkonomické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre11
poradie2024
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika I.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika III.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Cestovný ruch I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Cestovný ruch III.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika a správa území II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Marketingový manažment podniku II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Regionálny rozvoj a verejná správa I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Verejná ekonomika a služby I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Verejná ekonomika a služby III.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra riadiacich a informačných systémov
Riadenie procesov II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra riadiacich a informačných systémov
Riadenie procesov III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Počítačové inžinierstvo I.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Počítačové inžinierstvo II.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav informatiky
Informatika I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav informatiky
Informatika II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav informatiky
Informatika III.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil inú školu
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informa