MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 31637051

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 8 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre14.5
poradie1587
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre14.5
poradie1587
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre14.5
poradie1587
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra protipožiarnej ochrany
Ochrana osôb a majetku pred požiarom I.
skóre13
poradie1745
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra protipožiarnej ochrany
Protipožiarna ochrana a bezpečnosť III.
skóre13
poradie1745
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra protipožiarnej ochrany
Technická bezpečnosť osôb a majetku II.
skóre13
poradie1745
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra podnikového hospodárstva
Podnikový manažment v DSP I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra podnikového hospodárstva
Podnikový manažment v DSP II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE


www.vysokoskolacidopraxe.sk