MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 2934 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra urgentnej zdravotnej staroslivosti
Urgentná zdravotná starostlivosť I.
skóre54.8
poradie8
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
Krajinné inžinierstvo I.
skóre54.5
poradie9
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Krajinné inžinierstvo II.
skóre54.5
poradie9
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Krajinné inžinierstvo III.
skóre54.5
poradie9
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Záhradná a krajinná architektúra I.
skóre54.5
poradie9
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Záhradná a krajinná architektúra II.
skóre54.5
poradie9
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Záhradná a krajinná architektúra III.
skóre54.5
poradie9
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Záhradníctvo I.
skóre54.5
poradie9
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Záhradníctvo II.
skóre54.5
poradie9
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Záhradníctvo III.
skóre54.5
poradie9
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre52.5
poradie18
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra strojov a výrobných systémov
Poľnohospodárska technika I.
skóre52.5
poradie18
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Technológia potravín II.
skóre51.7
poradie20
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE11
Výroba nápojov
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre51.5
poradie21
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra fyziológie živočíchov
Aplikovaná biológia II.
skóre50.6
poradie32
zameraniePrírodné vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra biochémia a biotechnológie
Biotechnológie II.
skóre50.6
poradie32
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre50.5
poradie34
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre50.5
poradie34
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre49.9
poradie36
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Technológia potravín II.
skóre48.6
poradie37
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre48.5
poradie38
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
Urgentná zdravotná starostlivosť I.
skóre48.1
poradie39
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
Gemologický ústav
Technická mineralógia-gemológia I.
skóre47.4
poradie40
zameraniePrírodné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre47.3
poradie41
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre46.5
poradie42
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre45.8
poradie43
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra manažmentu
Manažment podniku I.
skóre45.5
poradie44
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre45.5
poradie44
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií II.
skóre45.5
poradie44
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií III.
skóre45.5
poradie44
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre45
poradie48
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre45
poradie48
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre44.5
poradie50
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra výrobnej techniky
Výrobná technika I.
skóre44.5
poradie50
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre44.3
poradie52
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra stavieb
Prevádzková bezpečnosť techniky I.
skóre44
poradie53
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre44
poradie53
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre44
poradie53
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre44
poradie53
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre44
poradie53
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre43.5
poradie58
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre43.5
poradie58
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Manažment I.
skóre43.5
poradie58
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Manažment I.
skóre43.5
poradie58
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre43.5
poradie58
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Manažment I.
skóre43.5
poradie58
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre43.4
poradie64
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Dekanát FAPZ
Hipológia I.
skóre43
poradie65
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Dekanát FAPZ
Manažment rastlinnej výroby I.
skóre43
poradie65
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Dekanát FAPZ
Manažment živočíšnej výroby I.
skóre43
poradie65
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Dekanát FAPZ
Špeciálne chovateľstvo I.
skóre43
poradie65
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Dekanát FAPZ
Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka I.
skóre43
poradie65
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Dekanát FAPZ
Všeobecné poľnohospodárstvo I.
skóre43
poradie65
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Dekanát FAPZ
Výživa ľudí I.
skóre43
poradie65
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre43
poradie65
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre43
poradie65
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre43
poradie65
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava I.
skóre42.5
poradie75
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra strojov a výrobných systémov
Poľnohospodárska technika II.
skóre42
poradie76
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Riadenie leteckej dopravy I.
skóre42
poradie76
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Riadenie leteckej dopravy II.
skóre42
poradie76
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Riadenie leteckej dopravy III.
skóre42
poradie76
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre41.6
poradie80
zameranieEkonomické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Servis a opravy automobilov I.
skóre41.5
poradie81
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Strojárske technológie a materiály III.
skóre41.5
poradie81
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Špeciálna strojárska technika I.
skóre41.5
poradie81
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Špeciálna strojárska technika II.
skóre41.5
poradie81
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre41.5
poradie81
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu II.
skóre41.4
poradie86
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra výrobných technológií a materiálov
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre41.4
poradie86
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre41.3
poradie88
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre41
poradie89
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre40.5
poradie90
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Podnik:TBS, a.s.
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre40.5
poradie90
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre40.5
poradie90
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre40.5
poradie90
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava II.
skóre40.5
poradie90
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Automobilová výroba I.
skóre40
poradie95
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Automobilová výroba II.
skóre40
poradie95
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre40
poradie95
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre40
poradie95
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre39
poradie99
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Podnik:TBS, a.s.
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra dopravy a manipulácie, Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra konštuovania strojov, Katedra fyziky, Katedra stavieb, Katedra výrobnej techniky, Katedra elektroniky, automatizácie a informatiky, Katedra strojov a výrobných systémov.
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov I.
skóre39
poradie99
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre39
poradie99
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre39
poradie99
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre39
poradie99
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Riadenie bezpečnostných systémov I.
skóre39
poradie99
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Riadenie bezpečnostných systémov II.
skóre39
poradie99
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra fyziky
Fyzika materiálov I.
skóre38.6
poradie106
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra fyziky
Fyzika materiálov II.
skóre38.6
poradie106
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra fyziky
Fyzika materiálov III.
skóre38.6
poradie106
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre38.5
poradie109
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre38.5
poradie109
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre37.9
poradie111
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre37.9
poradie111
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre37.9
poradie111
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre37.8
poradie114
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre37.7
poradie115
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre37.7
poradie115
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre37.7
poradie115
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre37.6
poradie118
zameranieEkonomické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre37.5
poradie119
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Lesníctvo I.
skóre37.5
poradie119
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Lesníctvo II.
skóre37.5
poradie119
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Katedra cestného staviteľstva
Cestné staviteľstvo II.
skóre37.5
poradie119
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Počítačové inžinierstvo I.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Počítačové inžinierstvo II.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre36.8
poradie131
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre36.8
poradie131
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre36.6
poradie133
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre36.6
poradie133
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Krajinné inžinierstvo I.
skóre36.5
poradie135
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Krajinné inžinierstvo II.
skóre36.5
poradie135
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra dopravy a manipulácie
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov I.
skóre36.5
poradie135
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra strojov a výrobných systémov
Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby III.
skóre36.5
poradie135
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Záhradná a krajinná architektúra I.
skóre36.5
poradie135
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Záhradná a krajinná architektúra II.
skóre36.5
poradie135
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Záhradníctvo I.
skóre36.5
poradie135
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Záhradníctvo II.
skóre36.5
poradie135
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre36.1
poradie143
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre36.1
poradie143
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre36.1
poradie143
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technických zariadení I.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Tvorba budov a prostredia II.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE43
Špecializované stavebné práce
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre35.9
poradie153
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a kultúra II.
skóre35.6
poradie154
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra prevádzky výrobných procesov
Monitoring a diagnostika technických zariadení I.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra prevádzky výrobných procesov
Monitoring a diagnostika technických zariadení II.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Ekológia I.
skóre35.1
poradie163
zameraniePrírodné vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Ekológia II.
skóre35.1
poradie163
zameraniePrírodné vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Technika pre obnoviteľné zdroje energie I.
skóre35
poradie165
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre35
poradie165
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre35
poradie165
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre35
poradie165
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Multimediálne telekomunikácie II.
skóre35
poradie165
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre35
poradie165
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra stavieb
Prevádzková bezpečnosť techniky I.
skóre34.7
poradie171
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre34.6
poradie172
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre34.6
poradie172
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre34.6
poradie172
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technologických zariadení II.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technologických zariadení III.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií II.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií III.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava I.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Geografia v regionálnom rozvoji I.
skóre34.4
poradie182
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Geografia v regionálnom rozvoji II.
skóre34.4
poradie182
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra spojov
Poštové technológie a služby I.
skóre34.2
poradie184
zameranieTechnické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre34.1
poradie185
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií II.
skóre34.1
poradie185
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav environmentálneho inžinierstva
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre34.1
poradie185
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre34
poradie188
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre34
poradie188
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre34
poradie188
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre34
poradie188
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre34
poradie188
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra prevádzky výrobných procesov
Prevádzka priemyselných technológií I.
skóre34
poradie188
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Právo (d2r-e2r) II.
skóre34
poradie188
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Právo (d1r-e1r) II.
skóre34
poradie188
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania dreva
Drevárske inžinierstvo II.
skóre33.9
poradie196
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra obrábania dreva
Technika pre spracovanie dreva II.
skóre33.9
poradie196
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Technológie spracovania biomasy II.
skóre33.9
poradie196
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre33.8
poradie199
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre33.8
poradie199
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre33.4
poradie217
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre33.4
poradie217
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre33.4
poradie217
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre33.3
poradie220
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre33.3
poradie220
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra spojov
Poštové inžinierstvo II.
skóre33.1
poradie222
zameranieTechnické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
Katedra spojov
Poštové technológie a služby I.
skóre33.1
poradie222
zameranieTechnické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra letovej prípravy
Pracovník riadenia letovej prevádzky I.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra konštruovania a častí strojov
Časti a mechanizmy strojov III.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre32.8
poradie234
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
katedra manažérskych teórií
manažment II.
skóre32.8
poradie234
zameranieEkonomické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra telekomunikácií a multimédií
Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo II.
skóre32.8
poradie234
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra prevádzky výrobných procesov
Monitoring a diagnostika technických zariadení I.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra prevádzky výrobných procesov
Monitoring a diagnostika technických zariadení II.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Počítačové inžinierstvo I.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Počítačové inžinierstvo II.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava II.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Automobilová výroba I.
skóre32.4
poradie249
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Automobilová výroba II.
skóre32.4
poradie249
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Špeciálna strojárska technika I.
skóre32.1
poradie251
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Špeciálna strojárska technika II.
skóre32.1
poradie251
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre32
poradie253
zameraniePrírodné vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre32
poradie253
zameraniePrírodné vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre32
poradie253
zameraniePrírodné vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav informatiky
Informatika I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav informatiky
Informatika II.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav informatiky
Informatika III.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra dopravy a manipulácie
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov I.
skóre31.7
poradie269
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre31.4
poradie277
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Manažment I.
skóre31.4
poradie277
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra prevádzky výrobných procesov
Prevádzka priemyselných technológií I.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Servis a opravy automobilov I.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Strojárske technológie a materiály III.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Špeciálna strojárska technika I.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Špeciálna strojárska technika II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre30.9
poradie297
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre30.9
poradie297
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra mechatroniky a elektroniky
Silnoprúdová elektrotechnika III.
skóre30.8
poradie299
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra mechatroniky a elektroniky
Výkonové elektronické systémy II.
skóre30.8
poradie299
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Technológia potravín II.
skóre30.7
poradie301
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Počítačové inžinierstvo I.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Počítačové inžinierstvo II.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava I.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
Technológia potravín II.
skóre30.1
poradie309
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Mechatronické systémy III.
skóre30.1
poradie309
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Mechatronické systémy III.
skóre30.1
poradie309
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Automobilová výroba I.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Automobilová výroba II.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Materiálová technológia I.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Materiálové inžinierstvo I.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Materiálové inžinierstvo II.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Servis a opravy automobilov I.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Strojárske technológie a materiály III.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Špeciálna strojárska technika I.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Špeciálna strojárska technika II.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Technológia potravín II.
skóre29.8
poradie323
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre29.7
poradie324
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre29.7
poradie324
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre29.6
poradie326
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre29.6
poradie326
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre29.5
poradie328
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre29.5
poradie328
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre29.5
poradie328
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre29.5
poradie328
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra konštruovania a častí strojov
Časti a mechanizmy strojov III.
skóre29.5
poradie328
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre29.5
poradie328
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre29.3
poradie334
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre29.2
poradie335
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre29.2
poradie335
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra teoretických disciplín a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I.
skóre29.1
poradie337
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre29
poradie338
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre29
poradie338
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre29
poradie338
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre29
poradie338
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre29
poradie338
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre29
poradie338
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil iba I. a III. Stupeň
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Ekonomika verejných služieb II.
skóre29
poradie338
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil iba I. a III. Stupeň
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre29
poradie338
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil iba I. a III. Stupeň
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre29
poradie338
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra vodnej dopravy
Vodná doprava I.
skóre28.9
poradie347
zameranieTechnické vedy
SK NACE50
Vodná doprava
Katedra počítačov a informatiky
Informatika I.
skóre28.7
poradie348
zameranieTechnické vedy
SK NACE61
Telekomunikácie
Katedra počítačov a informatiky
Informatika II.
skóre28.7
poradie348
zameranieTechnické vedy
SK NACE61
Telekomunikácie
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre28.5
poradie350
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre28.5
poradie350
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Ekonomika verejných služieb II.
skóre28.5
poradie350
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre28.5
poradie350
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra konštruovania a častí strojov
Časti a mechanizmy strojov III.
skóre28.5
poradie350
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre28.5
poradie350
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre28.5
poradie350
zameranieTechnické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava II.
skóre28.5
poradie350
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra biochémia a biotechnológie
Biotechnológie III.
skóre28.1
poradie358
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre28.1
poradie358
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre28.1
poradie358
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra leteckého inžinierstva
Prevádzka lietadiel I.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra leteckého inžinierstva
Prevádzka lietadiel II.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra leteckého inžinierstva
Prevádzka lietadiel III.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Cestovný ruch I.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Cestovný ruch III.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ekonomika a správa území II.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu II.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Marketingový manažment podniku II.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Regionálny rozvoj a verejná správa I.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Verejná ekonomika a služby I.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Verejná ekonomika a služby III.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra mechatroniky a elektroniky
Silnoprúdová elektrotechnika III.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra mechatroniky a elektroniky
Výkonové elektronické systémy II.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Manažment drevárenskej a nábytkárskej výroby I.
skóre27.9
poradie388
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre27.8
poradie389
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre27.7
poradie390
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra technológií a materiálov
Počítačová podpora strojárskej výroby I.
skóre27.6
poradie391
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra technológií a materiálov
Počítačová podpora strojárskej výroby II.
skóre27.6
poradie391
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra stavieb
Prevádzková bezpečnosť techniky I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra stavieb
Prevádzková bezpečnosť techniky I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú školu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú školu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
podnik potvrdil inú fakultu
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Počítačové inžinierstvo I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Počítačové inžinierstvo II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre27.4
poradie414
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre27.4
poradie414
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre27.3
poradie416
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre27.3
poradie416
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra biochémia a biotechnológie
Biotechnológie II.
skóre27.1
poradie418
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Environmentálne inžinierstvo stavieb I.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre27
poradie419
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre27
poradie419
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre27
poradie419
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Lesníctvo I.
skóre27
poradie419
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Lesníctvo II.
skóre27
poradie419
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Riadenie leteckej dopravy I.
skóre26.9
poradie430
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Riadenie leteckej dopravy II.
skóre26.9
poradie430
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Riadenie leteckej dopravy III.
skóre26.9
poradie430
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre26.8
poradie433
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre26.8
poradie433
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre26.8
poradie433
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre26.8
poradie433
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Ústav informatiky
Informatika I.
skóre26.7
poradie437
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Informatika II.
skóre26.7
poradie437
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Informatika III.
skóre26.7
poradie437
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre26.6
poradie440
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Podnik:QEL, a.s.
Výroba elektrických zariadení
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre26.6
poradie440
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Podnik:QEL, a.s.
Výroba elektrických zariadení
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre26.6
poradie440
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre26.6
poradie440
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre26.5
poradie444
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre26.5
poradie444
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Automobilová výroba I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Automobilová výroba II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra počítačov a informatiky
Informatika I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra počítačov a informatiky
Informatika II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra počítačov a informatiky
Informatika III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Lesníctvo I.
skóre26.5
poradie444
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Lesníctvo II.
skóre26.5
poradie444
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment I.
skóre26.5
poradie444
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment II.
skóre26.5
poradie444
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Počítačové inžinierstvo I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Počítačové inžinierstvo I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Počítačové inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Počítačové inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností II.
skóre26.4
poradie482
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre26.3
poradie483
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre26.3
poradie483
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre26.3
poradie483
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre26.2
poradie486
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a kultúra II.
skóre26.2
poradie486
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre26.1
poradie488
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra počítačov a informatiky
Informatika III.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE61
Telekomunikácie
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Počítačové inžinierstvo I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Počítačové inžinierstvo I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Počítačové inžinierstvo II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Počítačové inžinierstvo II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra mechatroniky a elektroniky
Výkonové elektronické systémy II.
skóre25.9
poradie506
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre25.8
poradie507
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre25.6
poradie508
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Environmentálne inžinierstvo stavieb I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
Katedra počítačov a informatiky
Informatika I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra počítačov a informatiky
Informatika II.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra počítačov a informatiky
Informatika III.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín III.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE52
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika II.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE52
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre25.5
poradie509
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra dopravy a manipulácie
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre25.4
poradie527
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre25.4
poradie527
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika II.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Multimediálne telekomunikácie II.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre25.2
poradie534
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre25.2
poradie534
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre25.1
poradie536
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre25.1
poradie536
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre25.1
poradie536
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre25.1
poradie536
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre25.1
poradie536
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra telekomunikácií a multimédií
Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo II.
skóre25.1
poradie536
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Všeobecné strojárstvo I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie baníctva a tunelárstva II.
skóre24.8
poradie563
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre24.8
poradie563
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav environmentálneho inžinierstva
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre24.7
poradie565
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Ústav environmentálneho inžinierstva
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre24.7
poradie565
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Ústav geografie
Geografia II.
skóre24.7
poradie565
zameraniePrírodné vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre24.5
poradie568
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Krajinné inžinierstvo III.
skóre24.5
poradie568
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Katedra ekonomiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre24.5
poradie568
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Záhradná a krajinná architektúra III.
skóre24.5
poradie568
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Záhradníctvo III.
skóre24.5
poradie568
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií III.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Servis a opravy automobilov I.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Strojárske technológie a materiály III.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Špeciálna strojárska technika I.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Špeciálna strojárska technika II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Katedra spojov
Poštové inžinierstvo II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
Katedra spojov
Poštové technológie a služby I.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
Katedra mechatroniky a elektroniky
Silnoprúdová elektrotechnika III.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra mechatroniky a elektroniky
Výkonové elektronické systémy II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre24.3
poradie593
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre24.2
poradie594
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra výrobných technológií a materiálov
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre24.2
poradie594
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike I.
skóre24.1
poradie596
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre24.1
poradie596
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre24.1
poradie596
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre24.1
poradie596
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre24.1
poradie596
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre24
poradie601
zameranieEkonomické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre24
poradie601
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre24
poradie601
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre24
poradie601
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre24
poradie601
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Tvorba budov a prostredia II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav informatiky
Informatika I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav informatiky
Informatika II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav informatiky
Informatika III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Materiálové inžinierstvo I.
skóre23.9
poradie641
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Materiálové inžinierstvo II.
skóre23.9
poradie641
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre23.8
poradie643
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre23.6
poradie644
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií II.
skóre23.6
poradie644
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre23.5
poradie646
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Environmentálne inžinierstvo stavieb I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Multimediálne telekomunikácie II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania
Priemyselná elektrotechnika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania
Priemyselná elektrotechnika II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania
Priemyselná elektrotechnika III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
podnik potvrdil iný ŠP
Drevárske inžinierstvo I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra obrábania dreva
Drevárske inžinierstvo II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra obrábania dreva
Drevárske technológie I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
Konštrukcia drevárskych výrobkov II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
Konštrukcia drevených stavieb a nábytku I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Manažment drevárenskej a nábytkárskej výroby I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Nábytok a výrobky z dreva II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Prevádzka strojov a zariadení I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra obrábania dreva
Technika pre spracovanie dreva II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Technológie spracovania biomasy II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba nábytku I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Materiálové inžinierstvo I.
skóre23.3
poradie691
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Podnik:RONA, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Materiálové inžinierstvo II.
skóre23.3
poradie691
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Podnik:RONA, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre23.3
poradie691
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre23.3
poradie691
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre23.3
poradie691
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre23.2
poradie696
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Učiteľstvo geografie I.
skóre23
poradie697
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Učiteľstvo geografie II.
skóre23
poradie697
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra dopravy a manipulácie
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika III.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
Cestovný ruch I.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Cestovný ruch III.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Ekonomika a správa území II.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu II.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Marketingový manažment podniku II.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Regionálny rozvoj a verejná správa I.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Verejná ekonomika a služby I.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Verejná ekonomika a služby III.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Počítačové inžinierstvo I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Počítačové inžinierstvo II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra letovej prípravy
Pracovník riadenia letovej prevádzky I.
skóre22.9
poradie727
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre22.9
poradie727
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre22.9
poradie727
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre22.8
poradie730
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre22.8
poradie730
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre22.7
poradie732
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Počítačové inžinierstvo I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Počítačové inžinierstvo II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu II.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Dopravná logistika podniku I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie baníctva a tunelárstva II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Servis a opravy automobilov I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Strojárske technológie a materiály III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Špeciálna strojárska technika I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Špeciálna strojárska technika II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava I.
skóre22.2
poradie779
zameranieTechnické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
celouniverzitná spolupráca + nemeckofónny program
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Multimediálne telekomunikácie II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technických zariadení I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Cestovný ruch I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Cestovný ruch III.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika a správa území II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Marketingový manažment podniku II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Regionálny rozvoj a verejná správa I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Verejná ekonomika a služby I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Verejná ekonomika a služby III.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Organická chémia II.
skóre22
poradie780
zameraniePrírodné vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Organická chémia III.
skóre22
poradie780
zameraniePrírodné vedy
SK NACE16
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre21.9
poradie820
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre21.9
poradie820
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre21.8
poradie822
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre21.8
poradie822
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre21.8
poradie822
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre21.8
poradie822
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre21.6
poradie826
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre21.6
poradie826
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre21.6
poradie826
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra konštruovania strojov
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra konštruovania strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika III.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Inžinierstvo riadenia priemyslu I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Mechatronické systémy III.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Tvorba budov a prostredia II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Materiálová technológia I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
podnik potvrdil iný ŠP
Servis a opravy automobilov I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Strojárske technológie a materiály III.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Špeciálna strojárska technika I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Špeciálna strojárska technika II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Materiálová technológia I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Podnik:RONA, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra cestného staviteľstva
Cestné staviteľstvo II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre21.3
poradie854
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre21.3
poradie854
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre21.3
poradie854
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre21.3
poradie854
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre21.3
poradie854
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre21.2
poradie859
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre21.2
poradie859
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre21.2
poradie859
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment I.
skóre21.2
poradie859
zameraniePrírodné vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment II.
skóre21.2
poradie859
zameraniePrírodné vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Katedra ekonomiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Podnik:TBS, a.s.
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Manažment živočíšnej výroby II.
skóre21
poradie864
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra stavieb
Prevádzková bezpečnosť techniky I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Dekanát FAPZ
Výživa zvierat a krmivárstvo II.
skóre21
poradie864
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technických zariadení I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE17
Výroba papiera a papierových výrobkov
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE17
Výroba papiera a papierových výrobkov
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE17
Výroba papiera a papierových výrobkov
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre21
poradie864
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre21
poradie864
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre21
poradie864
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie III.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra techniky a informačných technológií
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Katedra spojov
Poštové inžinierstvo II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra spojov
Poštové inžinierstvo II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra spojov
Poštové technológie a služby I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre21