MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: nešpecifikované ičo

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 161 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre40.5
poradie90
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre40.5
poradie90
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre40.5
poradie90
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra fyziky
Fyzika materiálov I.
skóre38.6
poradie106
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra fyziky
Fyzika materiálov II.
skóre38.6
poradie106
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra fyziky
Fyzika materiálov III.
skóre38.6
poradie106
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre28.1
poradie358
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra spojov
Poštové inžinierstvo II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
Katedra spojov
Poštové technológie a služby I.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre20.5
poradie923
zameranieEkonomické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre20.5
poradie923
zameranieEkonomické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Multimediálne telekomunikácie II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Podnik:Poisťovne
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
denné a externé štúdium v Košiciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Obchodné podnikanie I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Obchodné podnikanie I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Obchodné podnikanie I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Obchodné podnikanie I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Obchodné podnikanie I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Automobilová výroba I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Automobilová výroba II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra psychológie
Psychológia I.
skóre17.4
poradie1270
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE86
Zdravotníctvo
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Manažment I.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu
Manažment podniku I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu
Manažment podniku I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra spojov
Poštové inžinierstvo II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Poštové technológie a služby I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra požiarneho inžinierstva
Záchranné služby I.
skóre16
poradie1454
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra požiarneho inžinierstva
Záchranné služby II.
skóre16
poradie1454
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra požiarneho inžinierstva
Záchranné služby III.
skóre16
poradie1454
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť III.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Biológia I.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Biológia II.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Aplikovaná mechanika III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Mechatronika III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra mechatroniky a elektroniky
Silnoprúdová elektrotechnika III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra mechatroniky a elektroniky
Výkonové elektronické systémy II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre12
poradie1891
zameraniePrírodné vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Interiérový dizajn I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Technológie a manažment stavieb I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Informatika I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Informatika II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav informatiky
Informatika III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Dopravná logistika podniku I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia III.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku I.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Dizajn nábytku II.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
Interiérový dizajn I.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ekológia I.
skóre6.5
poradie2538
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Ekológia II.
skóre6.5
poradie2538
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra vodnej dopravy
Vodná doprava I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie III.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie III.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie baníctva a tunelárstva II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie baníctva a tunelárstva II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE


www.vysokoskolacidopraxe.sk