MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Fakulta: Hutnícka fakulta

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 167 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre40
poradie95
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre40
poradie95
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre39
poradie99
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre37.9
poradie111
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre37.9
poradie111
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre37.9
poradie111
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre30.9
poradie297
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre30.9
poradie297
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre29.3
poradie334
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre29
poradie338
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre28.1
poradie358
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre27.4
poradie414
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre26.2
poradie486
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre22.9
poradie727
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre22.9
poradie727
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre21.6
poradie826
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre21.6
poradie826
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre21.6
poradie826
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre20.6
poradie920
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre20.6
poradie920
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre20.6
poradie920
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre18.4
poradie1147
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre17.4
poradie1270
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre16.7
poradie1346
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre16.7
poradie1346
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre16.7
poradie1346
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Podnik:OFZ, a.s.
Výroba a spracovanie kovov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Podnik:OFZ, a.s.
Výroba a spracovanie kovov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre16.4
poradie1450
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Podnik:OFZ, a.s.
Výroba a spracovanie kovov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre15.2
poradie1548
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra chémie, odd.anorganickej chémie a chemickej metaluggie
Environmentálna analýza II.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katedra chémie, odd.anorganickej chémie a chemickej metaluggie
Environmentálna chémia I.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre12.2
poradie1888
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre12.2
poradie1888
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre12.2
poradie1888
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra integrovaného manažérstva
Integrované systémy riadenia I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra integrovaného manažérstva
Integrované systémy riadenia II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra chémie / Oddelenie anorganickej chémie a chemickej metaluggie
Environmentálna chémia I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre10.4
poradie2145
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre10.4
poradie2145
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre10.4
poradie2145
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra chémie, odd.anorganickej chémie a chemickej metaluggie
Environmentálna analytická chémia III.
skóre9.5
poradie2206
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Podnik:VUM, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra tvárnenia kovov
Tvárnenie kovov II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra náuky o materiáloch
Materiály pre automobilový priemysel I.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra integrovaného manažérstva
Integrované systémy riadenia II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre4
poradie2719
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra integrovaného manažérstva
Integrované systémy riadenia II.
skóre4
poradie2719
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra integrovaného manažérstva
Integrované systémy riadenia II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra tvárnenia kovov
Tvárnenie kovov II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre2
poradie2841
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre2
poradie2841
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
katedra metalurgie železa a zlievarenstva
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra chémie
Environmentálna analýza II.
skóre0.5
poradie2930
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy


www.vysokoskolacidopraxe.sk