MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 40 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra urgentnej zdravotnej staroslivosti
Urgentná zdravotná starostlivosť I.
skóre54.8
poradie8
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
Ekológia I.
skóre35.1
poradie163
zameraniePrírodné vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Ekológia II.
skóre35.1
poradie163
zameraniePrírodné vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Geografia v regionálnom rozvoji I.
skóre34.4
poradie182
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Geografia v regionálnom rozvoji II.
skóre34.4
poradie182
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Učiteľstvo geografie I.
skóre23
poradie697
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Učiteľstvo geografie II.
skóre23
poradie697
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Ekológia I.
skóre19.5
poradie1007
zameraniePrírodné vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Ekológia II.
skóre19.5
poradie1007
zameraniePrírodné vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ošetrovateľstva
Ošetrovateľstvo I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
podnik potvrdil iný ŠP
Manažment II.
skóre14.7
poradie1579
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Manažment I.
skóre13.6
poradie1694
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ekológia I.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Ekológia II.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Katedra ošetrovateľstva
Ošetrovateľstvo II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
podnik potvrdil iný ŠP
Biológia I.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Biológia II.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Biológia I.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Biológia II.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra dentálnej hygieny
Dentálna hygiena I.
skóre13
poradie1745
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
podnik potvrdil iný ŠP
Manažment I.
skóre11
poradie2024
zameranieEkonomické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Manažment II.
skóre11
poradie2024
zameranieEkonomické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Manažment I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ekológia I.
skóre10.5
poradie2086
zameraniePrírodné vedy
SK NACE11
Výroba nápojov
Ekológia II.
skóre10.5
poradie2086
zameraniePrírodné vedy
SK NACE11
Výroba nápojov
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
??? ŠP nebol konkretizovaný ani zo strany školy
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Geografia v regionálnom rozvoji I.
skóre6.5
poradie2538
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Geografia v regionálnom rozvoji II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Regionálna geografia a regionálny rozvoj III.
skóre6.5
poradie2538
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ekológia I.
skóre6.5
poradie2538
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Ekológia II.
skóre6.5
poradie2538
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
skóre5
poradie2680
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE79
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
skóre5
poradie2680
zameranieEkonomické vedy
SK NACE11
Výroba nápojov
??? ŠP nebol konkretizovaný ani zo strany školy
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Geografia v regionálnom rozvoji I.
skóre4.5
poradie2709
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Geografia v regionálnom rozvoji II.
skóre4.5
poradie2709
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Regionálna geografia a regionálny rozvoj III.
skóre4.5
poradie2709
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
skóre3.5
poradie2734
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE79
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
bez spolupráce zo strany školy
skóre3.5
poradie2734
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE79
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
??? ŠP nebol konkretizovaný ani zo strany školy
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení


www.vysokoskolacidopraxe.sk