MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Fakulta: Fakulta prírodných vied

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 46 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Gemologický ústav
Technická mineralógia-gemológia I.
skóre47.4
poradie40
zameraniePrírodné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra fyziky
Fyzika materiálov I.
skóre38.6
poradie106
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra fyziky
Fyzika materiálov II.
skóre38.6
poradie106
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra fyziky
Fyzika materiálov III.
skóre38.6
poradie106
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre33.8
poradie199
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre33.8
poradie199
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre28.5
poradie350
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre21.8
poradie822
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre21.8
poradie822
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre21.8
poradie822
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment I.
skóre21.2
poradie859
zameraniePrírodné vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment II.
skóre21.2
poradie859
zameraniePrírodné vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre18.2
poradie1148
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre18.2
poradie1148
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra ekológie a environmentalistiky
Environmentalistika I.
skóre16
poradie1454
zameraniePrírodné vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
podnik potvrdil inú školu
Katedra ekológie a environmentalistiky
Environmentalistika II.
skóre16
poradie1454
zameraniePrírodné vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
podnik potvrdil inú školu
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment I.
skóre15.5
poradie1497
zameraniePrírodné vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment II.
skóre15.5
poradie1497
zameraniePrírodné vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre14.6
poradie1580
zameranieTechnické vedy
SK NACE95
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre14.6
poradie1580
zameranieTechnické vedy
SK NACE95
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment I.
skóre14
poradie1659
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Z - ? CZ
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment II.
skóre14
poradie1659
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra fyziky
Fyzika materiálov I.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra fyziky
Fyzika materiálov II.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra fyziky
Fyzika materiálov III.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra biológie a ekológie
Systémová ekológia II.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
podnik potvrdil inú školu
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil inú školu
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Katedra chémie
Environmentálna chémia II.
skóre11
poradie2024
zameraniePrírodné vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika
skóre9
poradie2261
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra geografie geológie a krajinnej ekológie
Aplikovaná geológia I.
skóre6
poradie2573
zameraniePrírodné vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Bc.
skóre5.5
poradie2609
zameraniePrírodné vedy
SK NACE94
Činnosti členských organizácií
Katedra techniky a technológií
Učiteľstvo technickej výchovy I.
skóre5
poradie2680
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE43
Špecializované stavebné práce
podnik potvrdil inú školu
Katedra techniky a technológií
Kultúra a bezpečnosť práce I.
skóre3
poradie2826
zameranieTechnické vedy
SK NACE43
Špecializované stavebné práce
podnik potvrdil inú školu
Katedra životného prostredia
Environmentálny manažment
skóre1.5
poradie2852
zameraniePrírodné vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy


www.vysokoskolacidopraxe.sk