MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Fakulta: Stavebná fakulta

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 101 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra cestného staviteľstva
Cestné staviteľstvo II.
skóre37.5
poradie119
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Tvorba budov a prostredia II.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE43
Špecializované stavebné práce
Ústav environmentálneho inžinierstva
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre34.1
poradie185
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre28.5
poradie350
zameranieTechnické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú školu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú školu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
podnik potvrdil inú fakultu
Environmentálne inžinierstvo stavieb I.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Environmentálne inžinierstvo stavieb I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre25.2
poradie534
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre25.2
poradie534
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Ústav environmentálneho inžinierstva
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre24.7
poradie565
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Ústav environmentálneho inžinierstva
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre24.7
poradie565
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Tvorba budov a prostredia II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Environmentálne inžinierstvo stavieb I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Tvorba budov a prostredia II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra cestného staviteľstva
Cestné staviteľstvo II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Technológia a manažment stavieb II.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Environmentálne inžinierstvo stavieb I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Environmentálne inžinierstvo stavieb I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú školu
Tvorba budov a prostredia II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Objekty dopravných stavieb II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
Katedra cestného staviteľstva
Cestné staviteľstvo II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Technológia a manažment stavieb II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE52
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE52
Skladové a pomocné činnosti v doprave
podnik potvrdil inú katedru
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
podnik potvrdil inú školu
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
podnik potvrdil inú školu
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav environmentálneho inžinierstva
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre16.9
poradie1322
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
Katedra cestného staviteľstva
Cestné staviteľstvo II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Objekty dopravných stavieb II.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra cestného staviteľstva
Cestné staviteľstvo II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Objekty dopravných stavieb II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Tvorba budov a prostredia II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre13.2
poradie1743
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre13.2
poradie1743
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE43
Špecializované stavebné práce
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE43
Špecializované stavebné práce
Tvorba budov a prostredia II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Tvorba budov a prostredia II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Technológie a manažment stavieb I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:Vossloh
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Technológie a manažment stavieb I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Technológie a manažment stavieb I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Objekty dopravných stavieb II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Objekty dopravných stavieb II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Objekty dopravných stavieb II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Objekty dopravných stavieb II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Objekty dopravných stavieb II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil inú školu
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
podnik potvrdil inú školu
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil inú školu
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE43
Špecializované stavebné práce
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Tvorba budov a prostredia II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Cestné staviteľstvo II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Technológia a manažment stavieb
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Technológia a manažment stavieb
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Ústav inžinierskeho staviteľstva
Nosné konštrukcie a dopravné stavby II.
skóre0.5
poradie2930
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy


www.vysokoskolacidopraxe.sk