MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Fakulta: Fakulta špeciálneho inžinierstva

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 59 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre40.5
poradie90
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre40.5
poradie90
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre40.5
poradie90
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment I.
skóre26.5
poradie444
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment II.
skóre26.5
poradie444
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre26.3
poradie483
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre26.3
poradie483
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre26.3
poradie483
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment I.
skóre20
poradie956
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment II.
skóre20
poradie956
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment III.
skóre20
poradie956
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách II.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách III.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra požiarneho inžinierstva
Záchranné služby I.
skóre16
poradie1454
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra požiarneho inžinierstva
Záchranné služby II.
skóre16
poradie1454
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra požiarneho inžinierstva
Záchranné služby III.
skóre16
poradie1454
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra požiarneho inžinierstva
Záchranné služby I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra požiarneho inžinierstva
Záchranné služby II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra požiarneho inžinierstva
Záchranné služby III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment I.
skóre15
poradie1551
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil inú katedru
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment II.
skóre15
poradie1551
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil inú katedru
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment III.
skóre15
poradie1551
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil inú katedru
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE52
Skladové a pomocné činnosti v doprave
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE52
Skladové a pomocné činnosti v doprave
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE52
Skladové a pomocné činnosti v doprave
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra požiarneho inžinierstva
skóre11.5
poradie1927
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra bezpečnostného manažmentu
skóre11.5
poradie1927
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ochrana osôb a majetku
skóre8
poradie2389
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Bezpečnostný manažment
skóre1.5
poradie2852
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
Krízový manažment
skóre1.5
poradie2852
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov


www.vysokoskolacidopraxe.sk