MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 36286192

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 8 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
Ústav geovied
Banská geológia a geologický prieskum III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav geovied
Geológia a regionálny rozvoj I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav geovied
Geologické inžinierstvo II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
Výrobné zariadenia a systémy
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Bezpečnostný manažment
skóre1.5
poradie2852
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe


www.vysokoskolacidopraxe.sk