MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 285 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre50.5
poradie34
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre50.5
poradie34
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre48.5
poradie38
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre47.3
poradie41
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre46.5
poradie42
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre45.8
poradie43
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre44.3
poradie52
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre43.4
poradie64
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre36.6
poradie133
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre36.6
poradie133
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre35.9
poradie153
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre35
poradie165
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre35
poradie165
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre35
poradie165
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre34.6
poradie172
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre33.3
poradie220
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre33.3
poradie220
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre32.8
poradie234
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre29.7
poradie324
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre29.5
poradie328
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre29.5
poradie328
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre29.5
poradie328
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre29
poradie338
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre27.3
poradie416
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre27.3
poradie416
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre26.1
poradie488
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre25.1
poradie536
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre24.8
poradie563
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre23.3
poradie691
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre23.3
poradie691
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre22.7
poradie732
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre21.9
poradie820
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre21.3
poradie854
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre21.3
poradie854
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre21.3
poradie854
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre21.3
poradie854
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre21.3
poradie854
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre19.6
poradie1006
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav materiálov
Materiálové inžinierstvo
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre19.3
poradie1047
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre19.3
poradie1047
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre18.8
poradie1111
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť III.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť II.
skóre13.8
poradie1692
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť III.
skóre13.8
poradie1692
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
podnik potvrdil inú fakultu (nerelevantnú)
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:SMC
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
podnik potvrdil inú fakultu (nerelevantnú)
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:SMC
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
podnik potvrdil inú fakultu (nerelevantnú)
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:SMC
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav materiálov
Materiálové inžinierstvo
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:Samsung
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:Samsung
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
Výrobné zariadenia a systémy
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Bc., Ing.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
bez spolupráce zo strany školy
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav materiálov
Materiálové inžinierstvo I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav materiálov
Materiálové inžinierstvo II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
Výrobné zariadenia a systémy
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť III.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Priemyselné manažérstvo
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
bez spolupráce zo strany školy
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva a kvality
Priemyselné manažérstvo
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných technológií
Výrobné zariadenia a systémy
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
bez spolupráce zo strany školy
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť
skóre4.5
poradie2709
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie
skóre4.5
poradie2709
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo
skóre4.5
poradie2709
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Cestné motorové vozidlá
skóre4
poradie2719
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
??? Takýto ŠP na MTF neexistuje
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre3
poradie2826
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre3
poradie2826
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
skóre2
poradie2841
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
bez spolupráce zo strany školy
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť III.
skóre2
poradie2841
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
bez spolupráce zo strany školy
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Podnik:RONA, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
bez spolupráce zo strany školy
Ústav materiálov
Materiálové inžinierstvo
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Priemyselné manažérstvo
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Bc., Ing.
skóre0.5
poradie2930
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
bez spolupráce zo strany školy


www.vysokoskolacidopraxe.sk