MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 581 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre45
poradie48
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre44
poradie53
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre44
poradie53
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre44
poradie53
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre44
poradie53
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre43
poradie65
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre43
poradie65
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre43
poradie65
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava I.
skóre42.5
poradie75
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre41.3
poradie88
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre40.5
poradie90
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre40.5
poradie90
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre40.5
poradie90
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava II.
skóre40.5
poradie90
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre37.6
poradie118
zameranieEkonomické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra cestného staviteľstva
Cestné staviteľstvo II.
skóre37.5
poradie119
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Počítačové inžinierstvo I.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Počítačové inžinierstvo II.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre36.1
poradie143
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre36.1
poradie143
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre36.1
poradie143
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre35
poradie165
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava I.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra spojov
Poštové technológie a služby I.
skóre34.2
poradie184
zameranieTechnické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra spojov
Poštové inžinierstvo II.
skóre33.1
poradie222
zameranieTechnické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
Katedra spojov
Poštové technológie a služby I.
skóre33.1
poradie222
zameranieTechnické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
Katedra konštruovania a častí strojov
Časti a mechanizmy strojov III.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
katedra manažérskych teórií
manažment II.
skóre32.8
poradie234
zameranieEkonomické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra telekomunikácií a multimédií
Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo II.
skóre32.8
poradie234
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Počítačové inžinierstvo I.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Počítačové inžinierstvo II.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava II.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra mechatroniky a elektroniky
Silnoprúdová elektrotechnika III.
skóre30.8
poradie299
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra mechatroniky a elektroniky
Výkonové elektronické systémy II.
skóre30.8
poradie299
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Počítačové inžinierstvo I.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Počítačové inžinierstvo II.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava I.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra konštruovania a častí strojov
Časti a mechanizmy strojov III.
skóre29.5
poradie328
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre29.5
poradie328
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre29.2
poradie335
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre29.2
poradie335
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre29
poradie338
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra vodnej dopravy
Vodná doprava I.
skóre28.9
poradie347
zameranieTechnické vedy
SK NACE50
Vodná doprava
Katedra konštruovania a častí strojov
Časti a mechanizmy strojov III.
skóre28.5
poradie350
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre28.5
poradie350
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre28.5
poradie350
zameranieTechnické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava II.
skóre28.5
poradie350
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra mechatroniky a elektroniky
Silnoprúdová elektrotechnika III.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra mechatroniky a elektroniky
Výkonové elektronické systémy II.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre27.7
poradie390
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Počítačové inžinierstvo I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Počítačové inžinierstvo II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment I.
skóre26.5
poradie444
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment II.
skóre26.5
poradie444
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Počítačové inžinierstvo I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Počítačové inžinierstvo I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Počítačové inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Počítačové inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre26.3
poradie483
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre26.3
poradie483
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre26.3
poradie483
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Počítačové inžinierstvo I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Počítačové inžinierstvo I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Počítačové inžinierstvo II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Počítačové inžinierstvo II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra mechatroniky a elektroniky
Výkonové elektronické systémy II.
skóre25.9
poradie506
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE52
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika II.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE52
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre25.1
poradie536
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre25.1
poradie536
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre25.1
poradie536
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra telekomunikácií a multimédií
Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo II.
skóre25.1
poradie536
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Katedra spojov
Poštové inžinierstvo II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
Katedra spojov
Poštové technológie a služby I.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
Katedra mechatroniky a elektroniky
Silnoprúdová elektrotechnika III.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra mechatroniky a elektroniky
Výkonové elektronické systémy II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre24.3
poradie593
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre23.3
poradie691
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Počítačové inžinierstvo I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Počítačové inžinierstvo II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Počítačové inžinierstvo I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Počítačové inžinierstvo II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava I.
skóre22.2
poradie779
zameranieTechnické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra cestného staviteľstva
Cestné staviteľstvo II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Katedra spojov
Poštové inžinierstvo II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra spojov
Poštové inžinierstvo II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra spojov
Poštové technológie a služby I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre20.5
poradie923
zameranieEkonomické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre20.5
poradie923
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre20.5
poradie923
zameranieEkonomické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre20.5
poradie923
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Technológia a manažment stavieb II.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava II.
skóre20.2
poradie951
zameranieTechnické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment I.
skóre20
poradie956
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment II.
skóre20
poradie956
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment III.
skóre20
poradie956
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Objekty dopravných stavieb II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra cestného staviteľstva
Cestné staviteľstvo II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE53
Poštové služby a služby kuriérov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra spojov
Poštové inžinierstvo II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra spojov
Poštové technológie a služby I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Technológia a manažment stavieb II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE52
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Katedra vodnej dopravy
Vodná doprava I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE50
Vodná doprava
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre19.2
poradie1051
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre19.2
poradie1051
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre19.2
poradie1051
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE52
Skladové a pomocné činnosti v doprave
podnik potvrdil inú katedru
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú katedru
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú školu
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra vodnej dopravy
Vodná doprava I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE50
Vodná doprava
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre16.9
poradie1322
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra cestného staviteľstva
Cestné staviteľstvo II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra spojov
Poštové inžinierstvo II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Poštové inžinierstvo II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Poštové technológie a služby I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Poštové technológie a služby I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre16.4
poradie1450
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra konštruovania a častí strojov
Časti a mechanizmy strojov III.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách II.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách III.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre16
poradie1454
zameranieEkonomické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Objekty dopravných stavieb II.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra mechatroniky a elektroniky
Silnoprúdová elektrotechnika III.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra mechatroniky a elektroniky
Výkonové elektronické systémy II.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra požiarneho inžinierstva
Záchranné služby I.
skóre16
poradie1454
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra požiarneho inžinierstva
Záchranné služby II.
skóre16
poradie1454
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra požiarneho inžinierstva
Záchranné služby III.
skóre16
poradie1454
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika I.
skóre15.7
poradie1495
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika II.
skóre15.7
poradie1495
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra požiarneho inžinierstva
Záchranné služby I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra požiarneho inžinierstva
Záchranné služby II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra požiarneho inžinierstva
Záchranné služby III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment I.
skóre15
poradie1551
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil inú katedru
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment II.
skóre15
poradie1551
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil inú katedru
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment III.
skóre15
poradie1551
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil inú katedru
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE80
Bezpečnostné a pátracie služby
Elektroenergetika II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra merania a aplikovanej elektrotechniky
Elektrotechnika I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra spojov
Poštové inžinierstvo II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra spojov
Poštové technológie a služby I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra riadiacich a informačných systémov
Riadenie procesov II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra mechatroniky a elektroniky
Silnoprúdová elektrotechnika III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra mechatroniky a elektroniky
Silnoprúdová elektrotechnika III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú školu
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra mechatroniky a elektroniky
Výkonové elektronické systémy II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestného staviteľstva
Cestné staviteľstvo II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre14
poradie1659
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Objekty dopravných stavieb II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre13.4
poradie1741
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra spojov
Elektronický obchod a manažment I.
skóre13.3
poradie1742
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre13
poradie1745
zameranieEkonomické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra geotechniky
Staviteľstvo I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE52
Skladové a pomocné činnosti v doprave
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE52
Skladové a pomocné činnosti v doprave
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE52
Skladové a pomocné činnosti v doprave
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra geodézie
Geodézia a kartografia I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Priemyselné inžinierstvo
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Katedra mechatroniky a elektroniky
Silnoprúdová elektrotechnika III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra telekomunikácií a multimédií
Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra mechatroniky a elektroniky
Výkonové elektronické systémy II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:SSE, a.s.
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:SSE, a.s.
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre12
poradie1891
zameranieEkonomické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Podnik:RONA, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú školu
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Podnik:RONA, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú školu
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Podnik:RONA, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú školu
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra konštruovania a častí strojov
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Elektrická trakcia II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Elektrická trakcia III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra výkonových elektrotechnických systémov
Elektrické pohony II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra výkonových elektrotechnických systémov
Elektrické pohony III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Energetické zariadenie II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieEkonomické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Manažment III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieEkonomické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieEkonomické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Katedra mechatroniky a elektroniky
Silnoprúdová elektrotechnika III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Stavba a konštrukcia strojov II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra mechatroniky a elektroniky
Výkonové elektronické systémy II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra požiarneho inžinierstva
skóre11.5
poradie1927
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra bezpečnostného manažmentu
skóre11.5
poradie1927
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Inštitút Aurela Stodolu (detašované pracovisko v Liptovskom Mikuláši)
Digitálne technológie I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE61
Telekomunikácie
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Technológie a manažment stavieb I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Katedra telekomunikácií a multimédií
Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:Vossloh
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné služby III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra riadiacich a informačných systémov
Riadenie procesov II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra riadiacich a informačných systémov
Riadenie procesov III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Technológie a manažment stavieb I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Technológie a manažment stavieb I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra telekomunikácií a multimédií
Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment I.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment II.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra bezpečnostného manažmentu
Bezpečnostný manažment III.
skóre10
poradie2148
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technických vied a informatiky
Doprava v krízových situáciách III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre10
poradie2148
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Objekty dopravných stavieb II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Objekty dopravných stavieb II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Objekty dopravných stavieb II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Objekty dopravných stavieb II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Objekty dopravných stavieb II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil inú školu
Katedra telekomunikácií a multimédií
Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra leteckej dopravy
Letecká doprava I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra leteckej dopravy
Letecká doprava II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra vodnej dopravy
Vodná doprava I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre9.1
poradie2260
zameranieEkonomické vedy
SK NACE17
Výroba papiera a papierových výrobkov
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre9
poradie2261
zameranieEkonomické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
podnik potvrdil inú školu
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil inú školu
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE43
Špecializované stavebné práce
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Pozemné staviteľstvo I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra riadiacich a informačných systémov
Riadenie procesov II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra riadiacich a informačných systémov
Riadenie procesov III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:HERMES
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:HERMES
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra konštruovania a častí strojov
Časti a mechanizmy strojov III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Manažment
skóre8
poradie2389
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre8
poradie2389
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre8
poradie2389
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre8
poradie2389
zameranieEkonomické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre8
poradie2389
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Ochrana osôb a majetku
skóre8
poradie2389
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Katedra riadiacich a informačných systémov
Riadenie procesov II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Zasielateľstvo a logistika II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Cestné staviteľstvo II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra riadiacich a informačných systémov
Riadenie procesov II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra riadiacich a informačných systémov
Riadenie procesov III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra mechatroniky a elektroniky
Silnoprúdová elektrotechnika III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra mechatroniky a elektroniky
Výkonové elektronické systémy II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra priemyselného inžinierstva
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre7
poradie2498
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
bez spolupráce zo strany školy
Katedra vodnej dopravy
Vodná doprava I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra vodnej dopravy
Vodná doprava I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra vodnej dopravy
Vodná doprava I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra vodnej dopravy
Vodná doprava I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra vodnej dopravy
Vodná doprava I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Aplikovaná informatika III.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava I.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Cestná doprava II.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Inštitút Aurela Stodolu (detašované pracovisko v Liptovskom Mikuláši)
Digitálne technológie I.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Dopravné inžinierstvo II.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre5
poradie2680
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre5
poradie2680
zameranieEkonomické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Riadenie procesov II.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
bez spolupráce zo strany školy
Katedra výkonových elektrotechnických systémov
Elektrické pohony II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra výkonových elektrotechnických systémov
Elektroenergetika II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ing.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra energetickej techniky
skóre3
poradie2826
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Priemyselné inžinierstvo
skóre2.5
poradie2840
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Aplikovaná informatika III.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Bezpečnostný manažment
skóre1.5
poradie2852
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Krízový manažment
skóre1.5
poradie2852
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Katedra leteckej dopravy
Letecká doprava
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra manažérskych teórií
Manažment
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Riadenie procesov II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
bez spolupráce zo strany školy
Systémy pre podporu rozhodovania
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Technológia a manažment stavieb
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Technológia a manažment stavieb
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra konštruovania a častí strojov
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.


www.vysokoskolacidopraxe.sk