MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 36005622

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 18 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie baníctva a tunelárstva II.
skóre24.8
poradie563
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ľudské zdroje a personálny manažment I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
Ľudské zdroje a personálny manažment II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
Verejné zdravotníctvo I.
skóre1.5
poradie2852
zameranieZravotníctvo
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy


www.vysokoskolacidopraxe.sk