MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 48 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra teoretických disciplín a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I.
skóre29.1
poradie337
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo I.
skóre19
poradie1057
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo II.
skóre19
poradie1057
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo III.
skóre19
poradie1057
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo I.
skóre17
poradie1272
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo II.
skóre17
poradie1272
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo I.
skóre16
poradie1454
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo II.
skóre16
poradie1454
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo III.
skóre16
poradie1454
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Riadenie a organizácia sociálnych služieb II.
skóre15
poradie1551
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca I.
skóre15
poradie1551
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca II.
skóre15
poradie1551
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca III.
skóre15
poradie1551
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca v zdravotníctve I.
skóre15
poradie1551
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo I.
skóre14
poradie1659
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo II.
skóre14
poradie1659
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Riadenie a organizácia sociálnych služieb II.
skóre13
poradie1745
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca I.
skóre13
poradie1745
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca II.
skóre13
poradie1745
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca v zdravotníctve I.
skóre13
poradie1745
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Riadenie a organizácia sociálnych služieb II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca v zdravotníctve I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Riadenie a organizácia sociálnych služieb II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca v zdravotníctve I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieZravotníctvo
SK NACE
Sociológia I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Verejné zdravotníctvo
skóre3
poradie2826
zameranieZravotníctvo
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Verejné zdravotníctvo I.
skóre1.5
poradie2852
zameranieZravotníctvo
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu


www.vysokoskolacidopraxe.sk