MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 99 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Servis a opravy automobilov I.
skóre41.5
poradie81
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Strojárske technológie a materiály III.
skóre41.5
poradie81
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Špeciálna strojárska technika I.
skóre41.5
poradie81
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Špeciálna strojárska technika II.
skóre41.5
poradie81
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre41.5
poradie81
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Špeciálna strojárska technika I.
skóre32.1
poradie251
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Špeciálna strojárska technika II.
skóre32.1
poradie251
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Servis a opravy automobilov I.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Strojárske technológie a materiály III.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Špeciálna strojárska technika I.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Špeciálna strojárska technika II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Materiálová technológia I.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Materiálové inžinierstvo I.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Materiálové inžinierstvo II.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Servis a opravy automobilov I.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Strojárske technológie a materiály III.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Špeciálna strojárska technika I.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Špeciálna strojárska technika II.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Servis a opravy automobilov I.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Strojárske technológie a materiály III.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Špeciálna strojárska technika I.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Špeciálna strojárska technika II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Materiálové inžinierstvo I.
skóre23.9
poradie641
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Materiálové inžinierstvo II.
skóre23.9
poradie641
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Materiálové inžinierstvo I.
skóre23.3
poradie691
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Podnik:RONA, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Materiálové inžinierstvo II.
skóre23.3
poradie691
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Podnik:RONA, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Servis a opravy automobilov I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Strojárske technológie a materiály III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Špeciálna strojárska technika I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Špeciálna strojárska technika II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Materiálová technológia I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
podnik potvrdil iný ŠP
Servis a opravy automobilov I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Strojárske technológie a materiály III.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Špeciálna strojárska technika I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Špeciálna strojárska technika II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Materiálová technológia I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Podnik:RONA, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil iný ŠP
Materiálové inžinierstvo I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Materiálové inžinierstvo II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Materiálová technológia I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Materiálové inžinierstvo I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Materiálové inžinierstvo II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Servis a opravy automobilov I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Strojárske technológie a materiály III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Servis a opravy automobilov I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú školu
Strojárske technológie a materiály III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú školu
Špeciálna strojárska technika I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú školu
Špeciálna strojárska technika II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú školu
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú školu
Servis a opravy automobilov I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Strojárske technológie a materiály III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Špeciálna strojárska technika I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Špeciálna strojárska technika II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Materiálové inžinierstvo II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú školu
Materiálová technológia I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Materiálové inžinierstvo I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Materiálové inžinierstvo II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Materiálová technológia I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú školu
Materiálové inžinierstvo I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú školu
Servis a opravy automobilov I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Strojárske technológie a materiály III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Špeciálna strojárska technika I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Špeciálna strojárska technika II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Servis a opravy automobilov I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Strojárske technológie a materiály III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Špeciálna strojárska technika I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Špeciálna strojárska technika II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Špeciálna strojárska technika II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Špeciálna strojárska technika II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Špeciálna strojárska technika II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Fyzikálne inžinierstvo materiálov
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ľudské zdroje a personálny manažment I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
Ľudské zdroje a personálny manažment II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Špeciálna strojárska technika II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ľudské zdroje a personálny manažment II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Špeciálna strojárska technika II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Bc., Ing.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Špeciálna strojárska technika II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra sociálnych a humanitných vied
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Podnik:RONA, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ľudské zdroje a personálny manažment
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Podnik:RONA, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Materiálové technológie a environment
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Podnik:RONA, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ľudské zdroje a personálny manažment
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení


www.vysokoskolacidopraxe.sk