MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Fakulta: Fakulta špeciálnej techniky

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 67 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Servis a opravy automobilov I.
skóre41.5
poradie81
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Strojárske technológie a materiály III.
skóre41.5
poradie81
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Špeciálna strojárska technika I.
skóre41.5
poradie81
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Špeciálna strojárska technika II.
skóre41.5
poradie81
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre41.5
poradie81
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Špeciálna strojárska technika I.
skóre32.1
poradie251
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Špeciálna strojárska technika II.
skóre32.1
poradie251
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Servis a opravy automobilov I.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Strojárske technológie a materiály III.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Špeciálna strojárska technika I.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Špeciálna strojárska technika II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Servis a opravy automobilov I.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Strojárske technológie a materiály III.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Špeciálna strojárska technika I.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Špeciálna strojárska technika II.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Servis a opravy automobilov I.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Strojárske technológie a materiály III.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Špeciálna strojárska technika I.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Špeciálna strojárska technika II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Servis a opravy automobilov I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Strojárske technológie a materiály III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Špeciálna strojárska technika I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Špeciálna strojárska technika II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Servis a opravy automobilov I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Strojárske technológie a materiály III.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Špeciálna strojárska technika I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Špeciálna strojárska technika II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Servis a opravy automobilov I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Strojárske technológie a materiály III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Servis a opravy automobilov I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú školu
Strojárske technológie a materiály III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú školu
Špeciálna strojárska technika I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú školu
Špeciálna strojárska technika II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú školu
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú školu
Servis a opravy automobilov I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Strojárske technológie a materiály III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Špeciálna strojárska technika I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Špeciálna strojárska technika II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Servis a opravy automobilov I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Strojárske technológie a materiály III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Špeciálna strojárska technika I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Špeciálna strojárska technika II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Servis a opravy automobilov I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Strojárske technológie a materiály III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Špeciálna strojárska technika I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Špeciálna strojárska technika II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Špeciálna strojárska technika II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Špeciálna strojárska technika II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Špeciálna strojárska technika II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Špeciálna strojárska technika II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Špeciálna strojárska technika II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Špeciálna strojárska technika II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra špeciálnej a mobilnej techniky, Katedra údržby techniky, Katedra strojárskej technológie a materiálov
Údržba špeciálnej a mobilnej techniky II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy


www.vysokoskolacidopraxe.sk