MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 35727110

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 11 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ľudské zdroje a personálny manažment
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení


www.vysokoskolacidopraxe.sk