MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 38 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

celouniverzitná spolupráca + nemeckofónny program
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
skóre20.5
poradie923
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
denné a externé štúdium v Košiciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Obchodné podnikanie I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Obchodné podnikanie I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Obchodné podnikanie I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Obchodné podnikanie I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Obchodné podnikanie I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
skóre12.5
poradie1813
zameranieEkonomické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
skóre11
poradie2024
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Finančné riadenie podniku II.
skóre6
poradie2573
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Podnik:QEL, a.s.
Výroba elektrických zariadení
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE93
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra financií a účtovníctva
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení


www.vysokoskolacidopraxe.sk