MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 36205214

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 13 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín III.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre21
poradie864
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre21
poradie864
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre21
poradie864
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
skóre20.5
poradie923
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
??? ŠP nebol konkretizovaný ani zo strany školy
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
skóre5.5
poradie2609
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu


www.vysokoskolacidopraxe.sk