MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 31348238

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 14 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Cestovný ruch I.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Cestovný ruch III.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Ekonomika a správa území II.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu II.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Marketingový manažment podniku II.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Regionálny rozvoj a verejná správa I.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Verejná ekonomika a služby I.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Verejná ekonomika a služby III.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
skóre11
poradie2024
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti


www.vysokoskolacidopraxe.sk