MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Fakulta: Ekonomická fakulta

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 159 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Ekonomika a manažment podniku I.
skóre33.4
poradie217
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre33.4
poradie217
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre33.4
poradie217
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre29
poradie338
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil iba I. a III. Stupeň
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Ekonomika verejných služieb II.
skóre29
poradie338
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil iba I. a III. Stupeň
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre29
poradie338
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil iba I. a III. Stupeň
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre28.5
poradie350
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Ekonomika verejných služieb II.
skóre28.5
poradie350
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre28.5
poradie350
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Cestovný ruch I.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Cestovný ruch III.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ekonomika a správa území II.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu II.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Marketingový manažment podniku II.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Regionálny rozvoj a verejná správa I.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Verejná ekonomika a služby I.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Verejná ekonomika a služby III.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre27
poradie419
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre27
poradie419
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre27
poradie419
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre26.6
poradie440
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre26.6
poradie440
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre24
poradie601
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre24
poradie601
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre24
poradie601
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Cestovný ruch I.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Cestovný ruch III.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Ekonomika a správa území II.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu II.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Marketingový manažment podniku II.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Regionálny rozvoj a verejná správa I.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Verejná ekonomika a služby I.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Verejná ekonomika a služby III.
skóre23
poradie697
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Cestovný ruch I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Cestovný ruch III.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika a správa území II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Marketingový manažment podniku II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Regionálny rozvoj a verejná správa I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Verejná ekonomika a služby I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Verejná ekonomika a služby III.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre21.2
poradie859
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre21.2
poradie859
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre21.2
poradie859
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Cestovný ruch I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Cestovný ruch III.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika a správa území II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Marketingový manažment podniku II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Regionálny rozvoj a verejná správa I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná ekonomika a služby I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná ekonomika a služby III.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil iný ŠP
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil iný ŠP
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil iný ŠP
Cestovný ruch I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Cestovný ruch III.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ekonomika a správa území II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Marketingový manažment podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Regionálny rozvoj a verejná správa I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Verejná ekonomika a služby I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Verejná ekonomika a služby III.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Cestovný ruch I.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Cestovný ruch III.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika a správa území II.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu II.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Marketingový manažment podniku II.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Regionálny rozvoj a verejná správa I.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná ekonomika a služby I.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná ekonomika a služby III.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre13
poradie1745
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre13
poradie1745
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre13
poradie1745
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil inú školu
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Ekonomika verejných služieb II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil inú školu
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil inú školu
Inštitút manažérskych systémov, Poprad
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre10
poradie2148
zameranieEkonomické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvantitatívnych metód a informačnýchsystémov, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre10
poradie2148
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvantitatívnych metód a informačnýchsystémov, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre10
poradie2148
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra financií a účtovníctva; Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre9
poradie2261
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku; Katedra financií a účtovníctva; Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE93
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku; Katedra financií a účtovníctva; Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE93
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Inštitút manažérskych systémov, Poprad; Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy


www.vysokoskolacidopraxe.sk