MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 36065722

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 15 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre23.3
poradie691
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre23.3
poradie691
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav materiálov
Materiálové inžinierstvo
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Fyzikálne inžinierstvo materiálov
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj


www.vysokoskolacidopraxe.sk