MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Fakulta: Technická fakulta

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 99 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra strojov a výrobných systémov
Poľnohospodárska technika I.
skóre52.5
poradie18
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre45
poradie48
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra výrobnej techniky
Výrobná technika I.
skóre44.5
poradie50
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra stavieb
Prevádzková bezpečnosť techniky I.
skóre44
poradie53
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra strojov a výrobných systémov
Poľnohospodárska technika II.
skóre42
poradie76
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra dopravy a manipulácie, Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra konštuovania strojov, Katedra fyziky, Katedra stavieb, Katedra výrobnej techniky, Katedra elektroniky, automatizácie a informatiky, Katedra strojov a výrobných systémov.
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov I.
skóre39
poradie99
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre36.8
poradie131
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra dopravy a manipulácie
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov I.
skóre36.5
poradie135
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra strojov a výrobných systémov
Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby III.
skóre36.5
poradie135
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Technika pre obnoviteľné zdroje energie I.
skóre35
poradie165
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra stavieb
Prevádzková bezpečnosť techniky I.
skóre34.7
poradie171
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre34
poradie188
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre34
poradie188
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra dopravy a manipulácie
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov I.
skóre31.7
poradie269
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre29.7
poradie324
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre27.8
poradie389
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra stavieb
Prevádzková bezpečnosť techniky I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra stavieb
Prevádzková bezpečnosť techniky I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre25.8
poradie507
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra dopravy a manipulácie
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre25.4
poradie527
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre25.4
poradie527
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike I.
skóre24.1
poradie596
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra dopravy a manipulácie
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra konštruovania strojov
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra konštruovania strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra stavieb
Prevádzková bezpečnosť techniky I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra stavieb
Prevádzková bezpečnosť techniky I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra dopravy a manipulácie
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra dopravy a manipulácie, Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra konštuovania strojov, Katedra fyziky, Katedra stavieb, Katedra výrobnej techniky, Katedra elektroniky, automatizácie a informatiky, Katedra strojov a výrobných systémov.
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra dopravy a manipulácie, Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra konštuovania strojov, Katedra fyziky, Katedra stavieb, Katedra výrobnej techniky, Katedra elektroniky, automatizácie a informatiky, Katedra strojov a výrobných systémov.
Poľnohospodárska technika I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra strojov a výrobných systémov
Poľnohospodárska technika II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra dopravy a manipulácie
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra dopravy a manipulácie, Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra konštuovania strojov, Katedra fyziky, Katedra stavieb, Katedra výrobnej techniky, Katedra elektroniky, automatizácie a informatiky, Katedra strojov a výrobných systémov.
Prevádzková bezpečnosť techniky I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra strojov a výrobných systémov
Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra konštruovania strojov
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra konštruovania strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky
Výrobná technika I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra konštruovania strojov
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra konštruovania strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra strojov a výrobných systémov
Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre15.2
poradie1548
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra strojov a výrobných systémov
Poľnohospodárska technika II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra konštruovania strojov
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra konštruovania strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra konštruovania strojov
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra konštruovania strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra konštruovania strojov
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE43
Špecializované stavebné práce
Katedra konštruovania strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE43
Špecializované stavebné práce
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky
Výrobná technika I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra strojov a výrobných systémov
Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra strojov a výrobných systémov
Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra strojov a výrobných systémov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra dopravy a manipulácie, Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra konštuovania strojov, Katedra fyziky, Katedra stavieb, Katedra výrobnej techniky, Katedra elektroniky, automatizácie a informatiky, Katedra strojov a výrobných systémov.
Výrobná technika I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
bez spolupráce zo strany školy
Katedra dopravy a manipulácií
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra dopravy a manipulácie, Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra konštuovania strojov, Katedra fyziky, Katedra stavieb, Katedra výrobnej techniky, Katedra elektroniky, automatizácie a informatiky, Katedra strojov a výrobných systémov.
Výrobná technika I.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra výrobnej techniky
Ing.
skóre4
poradie2719
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre4
poradie2719
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra dopravy a manipulácie
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre3
poradie2826
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra dopravy a manipulácie
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre2
poradie2841
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra dopravy a manipulácie, Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra konštuovania strojov, Katedra fyziky, Katedra stavieb, Katedra výrobnej techniky, Katedra elektroniky, automatizácie a informatiky, Katedra strojov a výrobných systémov.
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike I.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE95
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy


www.vysokoskolacidopraxe.sk