MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 31635903

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 9 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Počítačové inžinierstvo I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Počítačové inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Technológie a manažment stavieb I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre8
poradie2389
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.


www.vysokoskolacidopraxe.sk