MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 92 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre37.6
poradie118
zameranieEkonomické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Počítačové inžinierstvo I.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Počítačové inžinierstvo II.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
katedra manažérskych teórií
manažment II.
skóre32.8
poradie234
zameranieEkonomické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Počítačové inžinierstvo I.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Počítačové inžinierstvo II.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Počítačové inžinierstvo I.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Počítačové inžinierstvo II.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre27.7
poradie390
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Počítačové inžinierstvo I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Počítačové inžinierstvo II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Počítačové inžinierstvo I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Počítačové inžinierstvo I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Počítačové inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Počítačové inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Počítačové inžinierstvo I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Počítačové inžinierstvo I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Počítačové inžinierstvo II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Počítačové inžinierstvo II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre24.3
poradie593
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Počítačové inžinierstvo I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Počítačové inžinierstvo II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Počítačové inžinierstvo I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Počítačové inžinierstvo II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre16.9
poradie1322
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre16.4
poradie1450
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre16
poradie1454
zameranieEkonomické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre14
poradie1659
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre13.4
poradie1741
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre13
poradie1745
zameranieEkonomické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre12
poradie1891
zameranieEkonomické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieEkonomické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Manažment III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieEkonomické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieEkonomické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre10
poradie2148
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre9
poradie2261
zameranieEkonomické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Manažment
skóre8
poradie2389
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre8
poradie2389
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre8
poradie2389
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre8
poradie2389
zameranieEkonomické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre8
poradie2389
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre7
poradie2498
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Podnik:KROS, a.s.
Aplikovaná informatika III.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre5
poradie2680
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre5
poradie2680
zameranieEkonomické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
podnik potvrdil inú fakultu
Aplikovaná informatika III.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra manažérskych teórií
Manažment
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Systémy pre podporu rozhodovania
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby


www.vysokoskolacidopraxe.sk