MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 31337147

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 32 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Počítačové inžinierstvo I.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Počítačové inžinierstvo II.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Cestovný ruch I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Cestovný ruch III.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika a správa území II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Marketingový manažment podniku II.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Regionálny rozvoj a verejná správa I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Verejná ekonomika a služby I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Verejná ekonomika a služby III.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav informatiky
Informatika I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav informatiky
Informatika II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav informatiky
Informatika III.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil inú školu
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika I.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika III.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra riadiacich a informačných systémov
Automatizácia I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra riadiacich a informačných systémov
Riadenie procesov II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra riadiacich a informačných systémov
Riadenie procesov III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy


www.vysokoskolacidopraxe.sk