MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 31364501

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 18 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava I.
skóre42.5
poradie75
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra železničnej dopravy
Železničná doprava II.
skóre40.5
poradie90
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Železničné staviteľstvo II.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Detašované pracovisko, Prievidza
Aplikované sieťové inžinierstvo II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Detašované pracovisko, Prievidza
Informačné systémy II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Detašované pracovisko, Prievidza
Informatika I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Počítačové inžinierstvo I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Počítačové inžinierstvo II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment I.
skóre20
poradie956
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment II.
skóre20
poradie956
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra krízového manažmentu
Krízový manažment III.
skóre20
poradie956
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Objekty dopravných stavieb II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra mechaniky a strojníctva
Dopravná a manipulačná technika I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú školu
Katedra manažérskych teórií
Manažment I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra manažérskych teórií
Manažment II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra manažérskych teórií
Manažment III.
skóre8
poradie2389
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Technológia a manažment stavieb
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím


www.vysokoskolacidopraxe.sk