MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Fakulta: Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 23 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra výrobných technológií a materiálov
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre41.4
poradie86
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra výrobných technológií a materiálov
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre24.2
poradie594
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra mechaniky a strojníctva
Dopravná a manipulačná technika I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobných technológií a materiálov
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra výrobných technológií a materiálov
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobných technológií a materiálov
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra drevárskych strojov a zariadení
Výrobná technika I.
skóre15.2
poradie1548
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra výrobných technológií a materiálov
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra výrobných technológií a materiálov
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobných technológií a materiálov
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE13
Výroba textilu
Katedra drevárskych strojov a zariadení
Výrobná technika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra výrobných technológií a materiálov
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil inú školu
Katedra mechaniky a strojníctva
Dopravná a manipulačná technika I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú školu
Katedra výrobných technológií a materiálov
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil inú školu
Katedra drevárskych strojov a zariadení
Výrobná technika I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE2
Lesníctvo a ťažba dreva
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Dopravná a manipulačná technika I.
skóre4
poradie2719
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Ekotechnika I.
skóre4
poradie2719
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Ekotechnika II.
skóre4
poradie2719
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Dopravná a manipulačná technika I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Ekotechnika I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Ekotechnika II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Ekotechnika II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra výrobných technológií a materiálov
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení


www.vysokoskolacidopraxe.sk