MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 35829052

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 15 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť III.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra vodnej dopravy
Vodná doprava I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE


www.vysokoskolacidopraxe.sk