MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 31587011

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 17 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobných technológií a materiálov
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre15.2
poradie1548
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra protipožiarnej ochrany
Ochrana osôb a majetku pred požiarom I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra protipožiarnej ochrany
Protipožiarna ochrana a bezpečnosť III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra protipožiarnej ochrany
Technická bezpečnosť osôb a majetku II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre12.2
poradie1888
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre12.2
poradie1888
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre12.2
poradie1888
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra integrovaného manažérstva
Integrované systémy riadenia II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
skóre2
poradie2841
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
bez spolupráce zo strany školy
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba


www.vysokoskolacidopraxe.sk