MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 36386553

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 19 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre51
poradie22
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre44
poradie53
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre43
poradie65
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre43
poradie65
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre43
poradie65
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra konštruovania a častí strojov
Časti a mechanizmy strojov III.
skóre28.5
poradie350
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra konštruovania a častí strojov
Dopravné stroje a zariadenia I.
skóre28.5
poradie350
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra materiálového inžinierstva
Materiálové inžinierstvo II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra materiálového inžinierstva
Materiály III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra materiálového inžinierstva
Medzné stavy materiálov III.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov


www.vysokoskolacidopraxe.sk