MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 50 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Gemologický ústav
Technická mineralógia-gemológia I.
skóre47.4
poradie40
zameraniePrírodné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra fyziky
Fyzika materiálov I.
skóre38.6
poradie106
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra fyziky
Fyzika materiálov II.
skóre38.6
poradie106
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra fyziky
Fyzika materiálov III.
skóre38.6
poradie106
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre33.8
poradie199
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre33.8
poradie199
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre21.8
poradie822
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre21.8
poradie822
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre21.8
poradie822
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra techniky a informačných technológií
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE73
Reklama a prieskum trhu
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra cestovného ruchu
Regionálny cestovný ruch I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE
Agentúra
Katedra cestovného ruchu
Regionálny cestovný ruch I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE93
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre18.2
poradie1148
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre18.2
poradie1148
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Urgentná zdravotná starostlivosť I.
skóre17
poradie1272
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
Katedra ekológie a environmentalistiky
Environmentalistika I.
skóre16
poradie1454
zameraniePrírodné vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
podnik potvrdil inú školu
Katedra ekológie a environmentalistiky
Environmentalistika II.
skóre16
poradie1454
zameraniePrírodné vedy
SK NACE84
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
podnik potvrdil inú školu
Učiteľstvo technických odborných predmetov
skóre15
poradie1551
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre14.6
poradie1580
zameranieTechnické vedy
SK NACE95
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika II.
skóre14.6
poradie1580
zameranieTechnické vedy
SK NACE95
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Katedra politológie a európskych štúdií
Európske štúdiá I.
skóre14.6
poradie1580
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra politológie a európskych štúdií
Politológia I.
skóre14.6
poradie1580
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra politológie a európskych štúdií
Politológia II.
skóre14.6
poradie1580
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra politológie a európskych štúdií
Politológia III.
skóre14.6
poradie1580
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra cestovného ruchu
Regionálny cestovný ruch I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE
Katedra cestovného ruchu
Regionálny cestovný ruch I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE
Učiteľstvo technických odborných predmetov
skóre14.5
poradie1587
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra cestovného ruchu
Regionálny cestovný ruch I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE
Agentúra
Katedra cestovného ruchu
Regionálny cestovný ruch I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE
Agentúra
Katedra fyziky
Fyzika materiálov I.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra fyziky
Fyzika materiálov II.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra fyziky
Fyzika materiálov III.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra telesnej výchovy a športu
Šport a rekreácia I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE79
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
Katedra informatiky
Aplikovaná informatika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Katedra techniky a informačných technológií
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra techniky a informačných technológií
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra techniky a informačných technológií
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Bc.
skóre5.5
poradie2609
zameraniePrírodné vedy
SK NACE94
Činnosti členských organizácií
Psychológia
skóre4
poradie2719
zameranieZravotníctvo
SK NACE32
Iná výroba
skóre1.5
poradie2852
zameranieZravotníctvo
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov


www.vysokoskolacidopraxe.sk