MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Fakulta: Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 78 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre45.5
poradie44
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií II.
skóre45.5
poradie44
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií III.
skóre45.5
poradie44
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre39
poradie99
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre37.8
poradie114
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technických zariadení I.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra prevádzky výrobných procesov
Monitoring a diagnostika technických zariadení I.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra prevádzky výrobných procesov
Monitoring a diagnostika technických zariadení II.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technologických zariadení II.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technologických zariadení III.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií II.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií III.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre34.1
poradie185
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií II.
skóre34.1
poradie185
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra prevádzky výrobných procesov
Prevádzka priemyselných technológií I.
skóre34
poradie188
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra prevádzky výrobných procesov
Monitoring a diagnostika technických zariadení I.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra prevádzky výrobných procesov
Monitoring a diagnostika technických zariadení II.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra prevádzky výrobných procesov
Prevádzka priemyselných technológií I.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií III.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre23.6
poradie644
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií II.
skóre23.6
poradie644
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technických zariadení I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technických zariadení I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie III.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technologických zariadení II.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technologických zariadení III.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra prevádzky výrobných procesov
Monitoring a diagnostika technických zariadení I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra prevádzky výrobných procesov
Monitoring a diagnostika technických zariadení II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technologických zariadení II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technologických zariadení III.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra prevádzky výrobných procesov
Prevádzka priemyselných technológií I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie III.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Počítačová podpora výrobných technológií
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výrobné technológie
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:STEFE, a.s
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie III.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technických zariadení I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
podnik potvrdil inú fakultu
Výrobné technológie
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE17
Výroba papiera a papierových výrobkov
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil inú fakultu
Výrobné technológie I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výrobné technológie II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výrobné technológie III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Počítačová podpora výrobných technológií II.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Monitoring a diagnostika technických zariadení II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra výrobných technológií
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení


www.vysokoskolacidopraxe.sk