MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 31582028

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 3 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment I.
skóre15.5
poradie1497
zameraniePrírodné vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katerda životného prostredia
Environmentálny manažment II.
skóre15.5
poradie1497
zameraniePrírodné vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť III.
skóre2
poradie2841
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy


www.vysokoskolacidopraxe.sk