MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 36199222

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 51 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre40
poradie95
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre40
poradie95
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre39
poradie99
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre39
poradie99
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Právo (d2r-e2r) II.
skóre34
poradie188
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Právo (d1r-e1r) II.
skóre34
poradie188
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre32
poradie253
zameraniePrírodné vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre32
poradie253
zameraniePrírodné vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre32
poradie253
zameraniePrírodné vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre29
poradie338
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Inžinierstvo riadenia priemyslu I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Mechatronické systémy III.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Kvalita produkcie I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Právo (d3r-e3r) I.
skóre18
poradie1150
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Právo (d4r-e4r) I.
skóre18
poradie1150
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín III.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň


www.vysokoskolacidopraxe.sk