MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 36211541

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 20 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Všeobecné strojárstvo I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín III.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE


www.vysokoskolacidopraxe.sk