MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Vysoká škola: Technická univerzita v košiciach

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 1066 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre49.9
poradie36
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre45.5
poradie44
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií II.
skóre45.5
poradie44
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií III.
skóre45.5
poradie44
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Riadenie leteckej dopravy I.
skóre42
poradie76
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Riadenie leteckej dopravy II.
skóre42
poradie76
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Riadenie leteckej dopravy III.
skóre42
poradie76
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre41
poradie89
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Automobilová výroba I.
skóre40
poradie95
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Automobilová výroba II.
skóre40
poradie95
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre40
poradie95
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre40
poradie95
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre39
poradie99
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre39
poradie99
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre39
poradie99
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre38.5
poradie109
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre38.5
poradie109
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre37.9
poradie111
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre37.9
poradie111
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre37.9
poradie111
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre37.8
poradie114
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre37.7
poradie115
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre37.7
poradie115
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre37.7
poradie115
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre37.5
poradie119
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technických zariadení I.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Tvorba budov a prostredia II.
skóre36
poradie146
zameranieTechnické vedy
SK NACE43
Špecializované stavebné práce
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra prevádzky výrobných procesov
Monitoring a diagnostika technických zariadení I.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra prevádzky výrobných procesov
Monitoring a diagnostika technických zariadení II.
skóre35.5
poradie155
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Multimediálne telekomunikácie II.
skóre35
poradie165
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre34.6
poradie172
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre34.6
poradie172
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technologických zariadení II.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technologických zariadení III.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií II.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií III.
skóre34.5
poradie175
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre34.1
poradie185
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií II.
skóre34.1
poradie185
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav environmentálneho inžinierstva
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre34.1
poradie185
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre34
poradie188
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre34
poradie188
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre34
poradie188
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra prevádzky výrobných procesov
Prevádzka priemyselných technológií I.
skóre34
poradie188
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra letovej prípravy
Pracovník riadenia letovej prevádzky I.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra prevádzky výrobných procesov
Monitoring a diagnostika technických zariadení I.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra prevádzky výrobných procesov
Monitoring a diagnostika technických zariadení II.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Automobilová výroba I.
skóre32.4
poradie249
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Automobilová výroba II.
skóre32.4
poradie249
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre32
poradie253
zameraniePrírodné vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre32
poradie253
zameraniePrírodné vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre32
poradie253
zameraniePrírodné vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra prevádzky výrobných procesov
Prevádzka priemyselných technológií I.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre30.9
poradie297
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre30.9
poradie297
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Mechatronické systémy III.
skóre30.1
poradie309
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Mechatronické systémy III.
skóre30.1
poradie309
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Automobilová výroba I.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Automobilová výroba II.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre29.6
poradie326
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre29.6
poradie326
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre29.3
poradie334
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre29
poradie338
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre29
poradie338
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre29
poradie338
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre29
poradie338
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra počítačov a informatiky
Informatika I.
skóre28.7
poradie348
zameranieTechnické vedy
SK NACE61
Telekomunikácie
Katedra počítačov a informatiky
Informatika II.
skóre28.7
poradie348
zameranieTechnické vedy
SK NACE61
Telekomunikácie
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre28.1
poradie358
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre28.1
poradie358
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra leteckého inžinierstva
Prevádzka lietadiel I.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra leteckého inžinierstva
Prevádzka lietadiel II.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra leteckého inžinierstva
Prevádzka lietadiel III.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra technológií a materiálov
Počítačová podpora strojárskej výroby I.
skóre27.6
poradie391
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra technológií a materiálov
Počítačová podpora strojárskej výroby II.
skóre27.6
poradie391
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú školu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú školu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre27.4
poradie414
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre27.4
poradie414
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Environmentálne inžinierstvo stavieb I.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre27
poradie419
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre27
poradie419
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre27
poradie419
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Riadenie leteckej dopravy I.
skóre26.9
poradie430
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Riadenie leteckej dopravy II.
skóre26.9
poradie430
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Riadenie leteckej dopravy III.
skóre26.9
poradie430
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre26.8
poradie433
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre26.8
poradie433
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre26.8
poradie433
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre26.8
poradie433
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre26.6
poradie440
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Podnik:QEL, a.s.
Výroba elektrických zariadení
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre26.6
poradie440
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Podnik:QEL, a.s.
Výroba elektrických zariadení
Automobilová výroba I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Automobilová výroba II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra počítačov a informatiky
Informatika I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra počítačov a informatiky
Informatika II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra počítačov a informatiky
Informatika III.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností II.
skóre26.4
poradie482
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre26.2
poradie486
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra počítačov a informatiky
Informatika III.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE61
Telekomunikácie
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre25.6
poradie508
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Environmentálne inžinierstvo stavieb I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
Katedra počítačov a informatiky
Informatika I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra počítačov a informatiky
Informatika II.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra počítačov a informatiky
Informatika III.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín III.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika II.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Multimediálne telekomunikácie II.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre25.2
poradie534
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre25.2
poradie534
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre25.1
poradie536
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Všeobecné strojárstvo I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie baníctva a tunelárstva II.
skóre24.8
poradie563
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
Ústav environmentálneho inžinierstva
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre24.7
poradie565
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Ústav environmentálneho inžinierstva
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre24.7
poradie565
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií III.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre24.1
poradie596
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre24.1
poradie596
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre24.1
poradie596
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre24.1
poradie596
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre24
poradie601
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre24
poradie601
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre24
poradie601
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Tvorba budov a prostredia II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre23.8
poradie643
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre23.6
poradie644
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií II.
skóre23.6
poradie644
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Environmentálne inžinierstvo stavieb I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Multimediálne telekomunikácie II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania
Priemyselná elektrotechnika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania
Priemyselná elektrotechnika II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania
Priemyselná elektrotechnika III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie I.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika III.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
Katedra letovej prípravy
Pracovník riadenia letovej prevádzky I.
skóre22.9
poradie727
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Letecká doprava
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre22.9
poradie727
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre22.9
poradie727
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre22.8
poradie730
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Dopravná logistika podniku I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie baníctva a tunelárstva II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Multimediálne telekomunikácie II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technických zariadení I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre21.9
poradie820
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre21.6
poradie826
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre21.6
poradie826
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre21.6
poradie826
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika III.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Inžinierstvo riadenia priemyslu I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Mechatronické systémy III.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Tvorba budov a prostredia II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre21.2
poradie859
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre21.2
poradie859
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre21.2
poradie859
zameranieEkonomické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technických zariadení I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE17
Výroba papiera a papierových výrobkov
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE17
Výroba papiera a papierových výrobkov
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE17
Výroba papiera a papierových výrobkov
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre21
poradie864
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre21
poradie864
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre21
poradie864
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie III.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre20.8
poradie912
zameraniePrírodné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre20.8
poradie912
zameraniePrírodné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre20.8
poradie912
zameraniePrírodné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre20.6
poradie920
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre20.6
poradie920
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre20.6
poradie920
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Kvalita produkcie I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika II.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technologických zariadení II.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technologických zariadení III.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Všeobecné strojárstvo I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre20.3
poradie950
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra leteckého inžinierstva
Prevádzka lietadiel I.
skóre20.2
poradie951
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra leteckého inžinierstva
Prevádzka lietadiel II.
skóre20.2
poradie951
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra leteckého inžinierstva
Prevádzka lietadiel III.
skóre20.2
poradie951
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Environmentálne inžinierstvo stavieb I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Environmentálne inžinierstvo stavieb I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú školu
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra počítačov a informatiky
Informatika I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra počítačov a informatiky
Informatika II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra počítačov a informatiky
Informatika III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Multimediálne telekomunikácie II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Multimediálne telekomunikácie II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Tvorba budov a prostredia II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Automobilová výroba II.
skóre19.8
poradie1005
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra prevádzky výrobných procesov
Monitoring a diagnostika technických zariadení I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra prevádzky výrobných procesov
Monitoring a diagnostika technických zariadení II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technologických zariadení II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technologických zariadení III.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav podnikania a manažmentu
Manažérstvo zemských zdrojov I.
skóre19.3
poradie1047
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Ústav podnikania a manažmentu
Manažérstvo zemských zdrojov II.
skóre19.3
poradie1047
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika II.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika III.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Inžinierstvo riadenia priemyslu I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Inžinierstvo riadenia priemyslu I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Multimediálne telekomunikácie II.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie III.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil inú fakultu
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre18.8
poradie1111
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre18.8
poradie1111
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností II.
skóre18.6
poradie1114
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Biomedicínske inžinierstvo II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Mechatronické systémy III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre18.4
poradie1147
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Mechatronické systémy III.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra prevádzky výrobných procesov
Prevádzka priemyselných technológií I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil iný ŠP
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
podnik potvrdil inú školu
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
podnik potvrdil inú školu
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil iný ŠP
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil iný ŠP
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie III.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Automobilová výroba I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Automobilová výroba II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra avioniky
Avionické systémy I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Počítačová podpora výrobných technológií
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra leteckého inžinierstva
Prevádzka lietadiel I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra leteckého inžinierstva
Prevádzka lietadiel II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra leteckého inžinierstva
Prevádzka lietadiel III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra avioniky
Senzorika a avionické systémy II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra avioniky
Senzorika I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre17.5
poradie1228
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre17.5
poradie1228
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre17.5
poradie1228
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Výrobné technológie
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre17.4
poradie1270
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Ústav environmentálneho inžinierstva
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre16.9
poradie1322
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra technológií a materiálov
Počítačová podpora strojárskej výroby I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra technológií a materiálov
Počítačová podpora strojárskej výroby I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra technológií a materiálov
Počítačová podpora strojárskej výroby II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra technológií a materiálov
Počítačová podpora strojárskej výroby II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre16.7
poradie1346
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre16.7
poradie1346
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre16.7
poradie1346
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Podnik:OFZ, a.s.
Výroba a spracovanie kovov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Podnik:OFZ, a.s.
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Inžinierstvo riadenia priemyslu I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre16.5
poradie1349
zameraniePrírodné vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre16.5
poradie1349
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre16.5
poradie1349
zameraniePrírodné vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre16.5
poradie1349
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre16.5
poradie1349
zameraniePrírodné vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre16.5
poradie1349
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre16.4
poradie1450
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre16.3
poradie1452
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre16.2
poradie1453
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra avioniky
Avionické systémy I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Podnik:ALES, a.s.
Letecká doprava
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Kvalita produkcie I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Mechatronické systémy III.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra avioniky
Senzorika a avionické systémy II.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Podnik:ALES, a.s.
Letecká doprava
Katedra avioniky
Senzorika I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE51
Podnik:ALES, a.s.
Letecká doprava
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov I.
skóre15.8
poradie1494
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra technológií v elektronike
Automobilová elektronika I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Automobilová výroba I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Automobilová výroba II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Podnik:OFZ, a.s.
Výroba a spracovanie kovov
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil inú katedru
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:STEFE, a.s
Katedra technológií v elektronike
Progresívne materiály a technológie v autoelektronike II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra technológií v elektronike
Progresívne materiály a technológie v autoelektronike III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre15.5
poradie1497
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre15.5
poradie1497
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre15.5
poradie1497
zameraniePrírodné vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika I.
skóre15.3
poradie1547
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre15.2
poradie1548
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika I.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika III.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie III.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre14.8
poradie1578
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav environmentálneho inžinierstva (UEI)
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre14.5
poradie1587
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre14.5
poradie1587
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre14.5
poradie1587
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technických zariadení I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra chémie, odd.anorganickej chémie a chemickej metaluggie
Environmentálna analýza II.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katedra chémie, odd.anorganickej chémie a chemickej metaluggie
Environmentálna chémia I.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Tvorba budov a prostredia II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre13.2
poradie1743
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre13.2
poradie1743
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Aplikovaná mechanika III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre13
poradie1745
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre13
poradie1745
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre13
poradie1745
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ústav geoturizmu
Geoturizmus I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE94
Činnosti členských organizácií
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Mechatronika III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie baníctva a tunelárstva II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Ústav geovied
Geologické inžinierstvo II.
skóre12.8
poradie1812
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Kvalita produkcie I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE94
Činnosti členských organizácií
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE94
Činnosti členských organizácií
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE94
Činnosti členských organizácií
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre12.2
poradie1888
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre12.2
poradie1888
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre12.2
poradie1888
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Automobilová výroba I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Automobilová výroba I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Automobilová výroba I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Automobilová výroba II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Automobilová výroba II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geovied
Geologické inžinierstvo II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil inú fakultu
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre12
poradie1891
zameraniePrírodné vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE43
Špecializované stavebné práce
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE43
Špecializované stavebné práce
Všetky študijné programy
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
bez spolupráce zo strany školy
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Ústav geovied
Banská geológia a geologický prieskum III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Dopravná logistika podniku I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil inú školu
Ústav podnikania a manažmentu
Ekonomika zemských zdrojov III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:SEPS, a.s.
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:SEPS, a.s.
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:SEPS, a.s.
Katedra elektroenegetiky
Elektroenergetika III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav geovied
Geológia a regionálny rozvoj I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav geovied
Geologické inžinierstvo II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil inú školu
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil inú školu
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil inú školu
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil inú školu
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil inú školu
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre11.5
poradie1927
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre11.5
poradie1927
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre11.5
poradie1927
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Tvorba budov a prostredia II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Tvorba budov a prostredia II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav podnikania a manažmentu
Využívanie a ochrana zemských zdrojov III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav podnikania a manažmentu
Využívanie alternatívnych zdrojov energie I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav podnikania a manažmentu
Využívanie alternatívnych zdrojov energie II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika I.
skóre11.3
poradie2021
zameranieTechnické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika II.
skóre11.3
poradie2021
zameranieTechnické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika III.
skóre11.3
poradie2021
zameranieTechnické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre11
poradie2024
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre11
poradie2024
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre11
poradie2024
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Výrobné technológie
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra integrovaného manažérstva
Integrované systémy riadenia I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra integrovaného manažérstva
Integrované systémy riadenia II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre10.8
poradie2083
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE93
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE93
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra chémie / Oddelenie anorganickej chémie a chemickej metaluggie
Environmentálna chémia I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE17
Výroba papiera a papierových výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Všeobecné strojárstvo I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre10.4
poradie2145
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre10.4
poradie2145
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre10.4
poradie2145
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Inžinierstvo riadenia priemyslu I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Inžinierstvo riadenia priemyslu I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Mechatronické systémy III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní
Automatizácia a riadenie strojov a procesov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:YMS, a. s.
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť technických systémov III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Dopravná logistika podniku I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra chémie, odd.anorganickej chémie a chemickej metaluggie
Environmentálna analytická chémia III.
skóre9.5
poradie2206
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Mechatronické systémy III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Priemyselná logistika III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Robotická technika II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie baníctva a tunelárstva II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Výrobná technika III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú fakultu
Elektrické pohony II., III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
bez spolupráce zo strany školy
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Podnik:VUM, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Kvalita produkcie I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Kvalita produkcie I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Riadenie leteckej dopravy I.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Riadenie leteckej dopravy II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Riadenie leteckej dopravy III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil inú školu a fakultu (nerelevantnú)
Výkonová elektronika II., III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
bez spolupráce zo strany školy
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav geovied
Geológia a regionálny rozvoj I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Ústav geovied
Geológia a regionálny rozvoj I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
podnik potvrdil iný ŠP
Geologické inžinierstvo II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav geovied
Geologické inžinierstvo II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Mineralurgia a enviromentálne technológie
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Technológie baníctva a tunelárstva II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia III.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia III.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Elektroenergetika I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Elektroenergetika II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Elektroenergetika III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
bez spolupráce zo strany školy
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Inžinierstvo riadenia priemyslu I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Robotická technika II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra tvárnenia kovov
Tvárnenie kovov II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Tvorba budov a prostredia II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Výrobná technika III.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika I.
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Všetky študijné programy
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra náuky o materiáloch
Materiály pre automobilový priemysel I.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie I.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie II.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie III.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín I.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín III.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie baníctva a tunelárstva II.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle I.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle II.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika I.
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Katedra technológií a materiálov
skóre7
poradie2498
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Podnik:2J, s.r.o.
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Strojárske technológie II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Ústav geovied
Banská geológia a geologický prieskum III.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Geologické inžinierstvo II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Geoturizmus
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Počítačová podpora strojárskej výroby
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
bez spolupráce zo strany školy
Katedra integrovaného manažérstva
Integrované systémy riadenia II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
podnik potvrdil iba I. Stupeň
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
podnik potvrdil iba I. Stupeň
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie baníctva a tunelárstva II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
podnik potvrdil iba I. Stupeň
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
podnik potvrdil iba I. Stupeň
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Výrobné technológie I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výrobné technológie II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výrobné technológie III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výv.-realiz.prac. Získ a sprac. Surovín
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Podnik:VUM, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
bez spolupráce zo strany školy
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik: