MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 151653

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 19 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Cestovný ruch I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Cestovný ruch III.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika a správa území II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Marketingový manažment podniku II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Regionálny rozvoj a verejná správa I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná ekonomika a služby I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná ekonomika a služby III.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka


www.vysokoskolacidopraxe.sk