MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 31685340

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 21 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra keramiky
Priemyselná keramika III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú fakultu
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav geovied
Geologické inžinierstvo II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie baníctva a tunelárstva II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra protipožiarnej ochrany
Ochrana osôb a majetku pred požiarom I.
skóre1.5
poradie2852
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra protipožiarnej ochrany
Protipožiarna ochrana a bezpečnosť III.
skóre1.5
poradie2852
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra protipožiarnej ochrany
Technická bezpečnosť osôb a majetku II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Inštitút manažérskych systémov, Poprad; Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Odbor ochrana osôb a majetku
skóre1.5
poradie2852
zameranieVojenské a bezpečnostné vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov


www.vysokoskolacidopraxe.sk