MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 36706311

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 19 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie baníctva a tunelárstva II.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Ústav podnikania a manažmentu
Manažérstvo zemských zdrojov I.
skóre19.3
poradie1047
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Ústav podnikania a manažmentu
Manažérstvo zemských zdrojov II.
skóre19.3
poradie1047
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika I.
skóre15.3
poradie1547
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Ústav podnikania a manažmentu
Ekonomika zemských zdrojov III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav podnikania a manažmentu
Využívanie a ochrana zemských zdrojov III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav podnikania a manažmentu
Využívanie alternatívnych zdrojov energie I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav podnikania a manažmentu
Využívanie alternatívnych zdrojov energie II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Baníctvo a geotechnika I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie III.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
podnik potvrdil iný ŠP
Geologické inžinierstvo II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Geoturizmus
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie


www.vysokoskolacidopraxe.sk