MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 47251336

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 13 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Cestovný ruch I.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Cestovný ruch III.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika a správa území II.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu II.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Marketingový manažment podniku II.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Regionálny rozvoj a verejná správa I.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná ekonomika a služby I.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Verejná ekonomika a služby III.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka


www.vysokoskolacidopraxe.sk