MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 31342451

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 13 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Cestovný ruch I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Cestovný ruch III.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ekonomika a manažment podniku III.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ekonomika a správa území II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ekonomika podnikov cestovného ruchu II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ekonomika zdravotníctva II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Marketingový manažment podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Regionálny rozvoj a verejná správa I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Verejná ekonomika a služby I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Verejná ekonomika a služby III.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE


www.vysokoskolacidopraxe.sk