MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 31354572

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 19 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre43.4
poradie64
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo I.
skóre19
poradie1057
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo II.
skóre19
poradie1057
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Ošetrovateľstvo III.
skóre19
poradie1057
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo I.
skóre16
poradie1454
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo II.
skóre16
poradie1454
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo III.
skóre16
poradie1454
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Riadenie a organizácia sociálnych služieb II.
skóre15
poradie1551
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca I.
skóre15
poradie1551
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca II.
skóre15
poradie1551
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca III.
skóre15
poradie1551
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra sociálnej práce
Sociálna práca v zdravotníctve I.
skóre15
poradie1551
zameranieZravotníctvo
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
Výrobné zariadenia a systémy
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra podnikového hospodárstva
Podnikový manažment v DSP I.
skóre7
poradie2498
zameranieEkonomické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu
Katedra podnikového hospodárstva
Podnikový manažment v DSP II.
skóre7
poradie2498
zameranieEkonomické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil inú školu


www.vysokoskolacidopraxe.sk