MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 35805609

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 11 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre47.3
poradie41
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra dopravy a manipulácie, Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra konštuovania strojov, Katedra fyziky, Katedra stavieb, Katedra výrobnej techniky, Katedra elektroniky, automatizácie a informatiky, Katedra strojov a výrobných systémov.
Výrobná technika I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy


www.vysokoskolacidopraxe.sk