MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 35883294

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 8 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE


www.vysokoskolacidopraxe.sk