MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Podnik IČO: 35757442

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 30 Zoraďujem podľa: skóre od najlepšieho

Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika II.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Energetické stroje a zariadenia III.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá II.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Koľajové vozidlá III.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia I.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra aplikovanej mechaniky
Technika prostredia II.
skóre55
poradie1
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre50.5
poradie34
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre50.5
poradie34
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre48.5
poradie38
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie a materiály III.
skóre44
poradie53
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie I.
skóre44
poradie53
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra obrábania a výrobnej tachniky a Katedra technologického inžinierstva
Strojárske technológie II.
skóre44
poradie53
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Automobilová výroba I.
skóre40
poradie95
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Automobilová výroba II.
skóre40
poradie95
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra konštruovania a častí strojov
Konštrukcia strojov a zariadení II.
skóre35
poradie165
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
celouniverzitná spolupráca + nemeckofónny program
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP


www.vysokoskolacidopraxe.sk