MAPA SPOLUPRÁCE | RANKING

RANKING VYSOKÝCH ŠKÔL

Základný výber

Špecifický výber

Zoraďuj: Vysoká škola | Študijný program | Skóre | Podnik

Nájdených spoluprác: 2934 Zoraďujem podľa: vysokých skôl abecedne

Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre31.4
poradie277
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Manažment I.
skóre31.4
poradie277
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre43.5
poradie58
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre43.5
poradie58
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Manažment I.
skóre43.5
poradie58
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Manažment I.
skóre43.5
poradie58
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre43.5
poradie58
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Manažment I.
skóre43.5
poradie58
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Manažment I.
skóre20
poradie956
zameranieEkonomické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Elektronika dopravných prostriedkov I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Manažment I.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
celouniverzitná spolupráca + nemeckofónny program
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Finančné riadenie podniku II.
skóre6
poradie2573
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
skóre12.5
poradie1813
zameranieEkonomické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra financií a účtovníctva
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE41
Výstavba budov
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Podnik:QEL, a.s.
Výroba elektrických zariadení
denné a externé štúdium v Košiciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Obchodné podnikanie I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Obchodné podnikanie I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Ekonomika a manažment podniku I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Košiciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Obchodné podnikanie I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Obchodné podnikanie I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Obchodné podnikanie I.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
denné a externé štúdium v Michalovciach
Finančné riadenie podniku II.
skóre18
poradie1150
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
skóre20.5
poradie923
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE93
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
skóre11
poradie2024
zameranieEkonomické vedy
SK NACE69
Právne a účtovnícke činnosti
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
Urgentná zdravotná starostlivosť I.
skóre48.1
poradie39
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
skóre1.5
poradie2852
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra manažmentu a marketingu
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Manažment
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra urgentnej zdravotnej staroslivosti
Urgentná zdravotná starostlivosť I.
skóre54.8
poradie8
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
Manažment I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Ekológia I.
skóre10.5
poradie2086
zameraniePrírodné vedy
SK NACE11
Výroba nápojov
Ekológia II.
skóre10.5
poradie2086
zameraniePrírodné vedy
SK NACE11
Výroba nápojov
Manažment II.
skóre14.7
poradie1579
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
??? ŠP nebol konkretizovaný ani zo strany školy
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
skóre5
poradie2680
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE79
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
skóre5
poradie2680
zameranieEkonomické vedy
SK NACE11
Výroba nápojov
??? ŠP nebol konkretizovaný ani zo strany školy
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
??? ŠP nebol konkretizovaný ani zo strany školy
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Geografia v regionálnom rozvoji I.
skóre4.5
poradie2709
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Geografia v regionálnom rozvoji II.
skóre4.5
poradie2709
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Regionálna geografia a regionálny rozvoj III.
skóre4.5
poradie2709
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Manažment I.
skóre13.6
poradie1694
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ekológia I.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Ekológia II.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Katedra ošetrovateľstva
Ošetrovateľstvo II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
podnik potvrdil iný ŠP
Biológia I.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Ekológia I.
skóre35.1
poradie163
zameraniePrírodné vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Biológia II.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Ekológia II.
skóre35.1
poradie163
zameraniePrírodné vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Biológia I.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Biológia II.
skóre13.5
poradie1695
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
skóre3.5
poradie2734
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE79
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
bez spolupráce zo strany školy
skóre3.5
poradie2734
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE79
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Geografia v regionálnom rozvoji I.
skóre34.4
poradie182
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Geografia v regionálnom rozvoji II.
skóre34.4
poradie182
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Učiteľstvo geografie I.
skóre23
poradie697
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Učiteľstvo geografie II.
skóre23
poradie697
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra dentálnej hygieny
Dentálna hygiena I.
skóre13
poradie1745
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra ošetrovateľstva
Ošetrovateľstvo I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieZravotníctvo
SK NACE86
Zdravotníctvo
podnik potvrdil iný ŠP
Manažment I.
skóre11
poradie2024
zameranieEkonomické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Manažment II.
skóre11
poradie2024
zameranieEkonomické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Geografia v regionálnom rozvoji I.
skóre6.5
poradie2538
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Geografia v regionálnom rozvoji II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Regionálna geografia a regionálny rozvoj III.
skóre6.5
poradie2538
zameranieSpoločenské vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ekológia I.
skóre6.5
poradie2538
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Ekológia II.
skóre6.5
poradie2538
zameraniePrírodné vedy
SK NACE
Ekológia I.
skóre19.5
poradie1007
zameraniePrírodné vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Ekológia II.
skóre19.5
poradie1007
zameraniePrírodné vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Krajinné inžinierstvo I.
skóre54.5
poradie9
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Krajinné inžinierstvo II.
skóre54.5
poradie9
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
skóre3
poradie2826
zameranieEkonomické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Krajinné inžinierstvo III.
skóre54.5
poradie9
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Manažment rastlinnej výroby II.
skóre3
poradie2826
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Záhradná a krajinná architektúra I.
skóre54.5
poradie9
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre15.2
poradie1548
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra dopravy a manipulácie
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre3
poradie2826
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Záhradná a krajinná architektúra II.
skóre54.5
poradie9
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra dopravy a manipulácie
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov I.
skóre31.7
poradie269
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Výživa ľudí II.
skóre3
poradie2826
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Záhradná a krajinná architektúra III.
skóre54.5
poradie9
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu I.
skóre22
poradie780
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
skóre3
poradie2826
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
bez spolupráce zo strany školy
Záhradníctvo I.
skóre54.5
poradie9
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre25.4
poradie527
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Dekanát FAPZ
Výživa zvierat a krmivárstvo II.
skóre15
poradie1551
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Záhradníctvo II.
skóre54.5
poradie9
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre25.4
poradie527
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra dopravy a manipulácie, Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra konštuovania strojov, Katedra fyziky, Katedra stavieb, Katedra výrobnej techniky, Katedra elektroniky, automatizácie a informatiky, Katedra strojov a výrobných systémov.
Výrobná technika I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Záhradníctvo III.
skóre54.5
poradie9
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre52.5
poradie18
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra strojov a výrobných systémov
Poľnohospodárska technika I.
skóre52.5
poradie18
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Technológia potravín II.
skóre51.7
poradie20
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE11
Výroba nápojov
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre51.5
poradie21
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra konštruovania strojov
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE43
Špecializované stavebné práce
Katedra konštruovania strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE43
Špecializované stavebné práce
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre2
poradie2841
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre2
poradie2841
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre2
poradie2841
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre2
poradie2841
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra manažmentu
Manažment podniku I.
skóre2
poradie2841
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra dopravy a manipulácie
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre2
poradie2841
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra fyziológie živočíchov
Aplikovaná biológia II.
skóre50.6
poradie32
zameraniePrírodné vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra biochémia a biotechnológie
Biotechnológie II.
skóre50.6
poradie32
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Technológia potravín II.
skóre48.6
poradie37
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Podnik:Poisťovne
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu
Manažment podniku I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra strojov a výrobných systémov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra strojov a výrobných systémov
Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra manažmentu
Manažment podniku I.
skóre45.5
poradie44
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre14.6
poradie1580
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra strojov a výrobných systémov
Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby III.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Technológia potravín II.
skóre30.7
poradie301
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Dekanát FAPZ
Výživa a ochrana rastlín II.
skóre10.5
poradie2086
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieEkonomické vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra dopravy a manipulácie, Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra konštuovania strojov, Katedra fyziky, Katedra stavieb, Katedra výrobnej techniky, Katedra elektroniky, automatizácie a informatiky, Katedra strojov a výrobných systémov.
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike I.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE95
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre45
poradie48
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre44.5
poradie50
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra výrobnej techniky
Výrobná technika I.
skóre44.5
poradie50
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
skóre5.5
poradie2609
zameranie
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
bez spolupráce zo strany školy
Katedra stavieb
Prevádzková bezpečnosť techniky I.
skóre44
poradie53
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
Technológia potravín II.
skóre30.1
poradie309
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil inú školu
skóre5.5
poradie2609
zameranie
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre21.8
poradie822
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra strojov a výrobných systémov
Poľnohospodárska technika II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Dekanát FAPZ
Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka II.
skóre14.5
poradie1587
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre24.5
poradie568
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Krajinné inžinierstvo III.
skóre24.5
poradie568
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre24.5
poradie568
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra manažmentu
Manažment podniku I.
skóre5.5
poradie2609
zameranieEkonomické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Záhradná a krajinná architektúra III.
skóre24.5
poradie568
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Manažment rastlinnej výroby II.
skóre5.5
poradie2609
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Záhradníctvo III.
skóre24.5
poradie568
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka II.
skóre5.5
poradie2609
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra konštruovania strojov
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra konštruovania strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre21.5
poradie829
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Dekanát FAPZ
Hipológia I.
skóre43
poradie65
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Dekanát FAPZ
Manažment rastlinnej výroby I.
skóre43
poradie65
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Dekanát FAPZ
Manažment živočíšnej výroby I.
skóre43
poradie65
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Technológia potravín II.
skóre29.8
poradie323
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Dekanát FAPZ
Špeciálne chovateľstvo I.
skóre43
poradie65
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre29.7
poradie324
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Dekanát FAPZ
Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka I.
skóre43
poradie65
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
podnik potvrdil inú fakultu
Dekanát FAPZ
Všeobecné poľnohospodárstvo I.
skóre43
poradie65
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra konštruovania strojov
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Dekanát FAPZ
Výživa ľudí I.
skóre43
poradie65
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra manažmentu
Manažment podniku I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre29.5
poradie328
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra manažmentu
Manažment podniku I.
skóre16.5
poradie1349
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra konštruovania strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra strojov a výrobných systémov
Poľnohospodárska technika II.
skóre42
poradie76
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre41.6
poradie80
zameranieEkonomické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre24.2
poradie594
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike I.
skóre24.1
poradie596
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu II.
skóre41.4
poradie86
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre24
poradie601
zameranieEkonomické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre40.5
poradie90
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Podnik:TBS, a.s.
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre24
poradie601
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE99
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieEkonomické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu II.
skóre18.5
poradie1115
zameranieEkonomické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra ekonomiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre21
poradie864
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Podnik:TBS, a.s.
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Manažment živočíšnej výroby II.
skóre21
poradie864
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre39
poradie99
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Podnik:TBS, a.s.
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra stavieb
Prevádzková bezpečnosť techniky I.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra dopravy a manipulácie, Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra konštuovania strojov, Katedra fyziky, Katedra stavieb, Katedra výrobnej techniky, Katedra elektroniky, automatizácie a informatiky, Katedra strojov a výrobných systémov.
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov I.
skóre39
poradie99
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Dekanát FAPZ
Výživa zvierat a krmivárstvo II.
skóre21
poradie864
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Dekanát FAPZ
Manažment rastlinnej výroby II.
skóre12
poradie1891
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Dekanát FAPZ
Manažment rastlinnej výroby II.
skóre12
poradie1891
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra biochémia a biotechnológie
Biotechnológie III.
skóre28.1
poradie358
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra výrobnej techniky
Výrobná technika I.
skóre12
poradie1891
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Dekanát FAPZ
Výživa zvierat a krmivárstvo II.
skóre12
poradie1891
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre28
poradie361
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
skóre0.5
poradie2930
zameranie
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
bez spolupráce zo strany školy
Katedra dopravy a manipulácií
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre14
poradie1659
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra dopravy a manipulácie, Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra konštuovania strojov, Katedra fyziky, Katedra stavieb, Katedra výrobnej techniky, Katedra elektroniky, automatizácie a informatiky, Katedra strojov a výrobných systémov.
Výrobná technika I.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra konštruovania strojov
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Manažment rastlinnej výroby II.
skóre14
poradie1659
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra konštruovania strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výživa ľudí II.
skóre14
poradie1659
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre36.8
poradie131
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre36.8
poradie131
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre27.8
poradie389
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre23.5
poradie646
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Krajinné inžinierstvo I.
skóre36.5
poradie135
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Krajinné inžinierstvo II.
skóre36.5
poradie135
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra dopravy a manipulácie
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov I.
skóre36.5
poradie135
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra stavieb
Prevádzková bezpečnosť techniky I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra strojov a výrobných systémov
Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby III.
skóre36.5
poradie135
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra stavieb
Prevádzková bezpečnosť techniky I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Záhradná a krajinná architektúra I.
skóre36.5
poradie135
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Záhradná a krajinná architektúra II.
skóre36.5
poradie135
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Záhradníctvo I.
skóre36.5
poradie135
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Záhradníctvo II.
skóre36.5
poradie135
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre18
poradie1150
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Dekanát FAPZ
Manažment živočíšnej výroby II.
skóre18
poradie1150
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra manažmentu
Manažment podniku I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra stavieb
Prevádzková bezpečnosť techniky I.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra biochémie a biotechnológie
Aplikovaná biológia
skóre4
poradie2719
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE20
Výroba chemikálií a chemických produktov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra výrobnej techniky
Ing.
skóre4
poradie2719
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre4
poradie2719
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra biochémia a biotechnológie
Biotechnológie II.
skóre27.1
poradie418
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Technika pre obnoviteľné zdroje energie I.
skóre35
poradie165
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra konštruovania strojov
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra konštruovania strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra stavieb
Prevádzková bezpečnosť techniky I.
skóre34.7
poradie171
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky
Výrobná technika I.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
podnik potvrdil inú fakultu
skóre3.5
poradie2734
zameranie
SK NACE93
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
bez spolupráce zo strany školy
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre20.2
poradie951
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre23.2
poradie696
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra biochémie a biotechnológie
Aplikovaná biológia
skóre3.5
poradie2734
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment agrosektoru I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra dopravy a manipulácie
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre34
poradie188
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre26.5
poradie444
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre34
poradie188
zameranieTechnické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre26.5
poradie444
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre26.5
poradie444
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Katedra dopravy a manipulácie
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra dopravy a manipulácie, Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra konštuovania strojov, Katedra fyziky, Katedra stavieb, Katedra výrobnej techniky, Katedra elektroniky, automatizácie a informatiky, Katedra strojov a výrobných systémov.
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra dopravy a manipulácie, Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra konštuovania strojov, Katedra fyziky, Katedra stavieb, Katedra výrobnej techniky, Katedra elektroniky, automatizácie a informatiky, Katedra strojov a výrobných systémov.
Poľnohospodárska technika I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika a manažment agrosektoru I.
skóre7
poradie2498
zameranieEkonomické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra strojov a výrobných systémov
Poľnohospodárska technika II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre7
poradie2498
zameranieEkonomické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Krajinné inžinierstvo II.
skóre3.5
poradie2734
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra dopravy a manipulácie
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre7
poradie2498
zameranieEkonomické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra dopravy a manipulácie, Katedra kvality a strojárskych technológií, Katedra konštuovania strojov, Katedra fyziky, Katedra stavieb, Katedra výrobnej techniky, Katedra elektroniky, automatizácie a informatiky, Katedra strojov a výrobných systémov.
Prevádzková bezpečnosť techniky I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra ovocinárstva vinohradníctva a vinárstva
Záhradníctvo
skóre7
poradie2498
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov II.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra strojov a výrobných systémov
Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby III.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra manažmentu
Manažment podniku I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra manažmentu
Manažment podniku I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra manažmentu
Manažment podniku I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra manažmentu
Manažment podniku I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Manažment živočíšnej výroby II.
skóre3.5
poradie2734
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Dekanát FAPZ
Výživa a ochrana rastlín II.
skóre17.5
poradie1228
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Manažment živočíšnej výroby II.
skóre3.5
poradie2734
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Manažérstvo kvality produkcie I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil inú školu
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu II.
skóre13
poradie1745
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu II.
skóre13
poradie1745
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Dekanát FAPZ
Agroekológia II.
skóre9
poradie2261
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Dekanát FAPZ
Manažment živočíšnej výroby II.
skóre13
poradie1745
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Dekanát FAPZ
Genetické technológie v agrobiológii II.
skóre9
poradie2261
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Dekanát FAPZ
Manažment rastlinnej výroby II.
skóre9
poradie2261
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Dekanát FAPZ
Manažment živočíšnej výroby II.
skóre9
poradie2261
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre22.8
poradie730
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Katedra konštruovania strojov
Dopravné stroje a zariadenia III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Dekanát FAPZ
Produkcia potravinových zdrojov II.
skóre9
poradie2261
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Dekanát FAPZ
Produkcia potravinových zdrojov II.
skóre9
poradie2261
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra konštruovania strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Dekanát FAPZ
Produkcia potravinových zdrojov II.
skóre9
poradie2261
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
podnik potvrdil inú školu
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu II.
skóre22.5
poradie733
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra strojov a výrobných systémov
Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby III.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Dekanát FAPZ
Špeciálne chovateľské odvetvia II.
skóre9
poradie2261
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
podnik potvrdil iný ŠP
Dekanát FAPZ
Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka II.
skóre15.5
poradie1497
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Dekanát FAPZ
Špeciálne chovateľské odvetvia II.
skóre9
poradie2261
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
podnik potvrdil iný ŠP
Dekanát FAPZ
Výživa a ochrana rastlín II.
skóre9
poradie2261
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Dekanát FAPZ
Výživa ľudí II.
skóre9
poradie2261
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Dekanát FAPZ
Výživa ľudí II.
skóre9
poradie2261
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre11
poradie2024
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre11
poradie2024
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre11
poradie2024
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
podnik potvrdil inú školu
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre11
poradie2024
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre11
poradie2024
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Podnik:RAJO, a.s.
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre11
poradie2024
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra marketingu
Agrárny obchod a marketing II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Bezpečnosť a kontrola potravín II.
skóre11
poradie2024
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie III.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Dekanát FAPZ
Výživa ľudí II.
skóre11
poradie2024
zameraniePoľnoh.-lesnícke a veterinárne vedy
SK NACE56
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil inú školu
Katedra kvality a strojárskych technológií
Kvalita produkcie II.
skóre25.8
poradie507
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku II.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil inú katedru
Katedra ekonomiky
Kvantitatívne metódy v ekonómii II.
skóre17
poradie1272
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Katedra ekonomiky
Ekonomika podniku I.
skóre25.5
poradie509
zameranieEkonomické vedy
SK NACE1
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Katedra dopravy a manipulácie
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:PSL, a.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre3
poradie2826
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre3
poradie2826
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre31.5
poradie270
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre19.3
poradie1047
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre25.1
poradie536
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre19.3
poradie1047
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
skóre2
poradie2841
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
bez spolupráce zo strany školy
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť III.
skóre2
poradie2841
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre50.5
poradie34
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre50.5
poradie34
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre48.5
poradie38
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre47.3
poradie41
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre46.5
poradie42
zameranieTechnické vedy
SK NACE68
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre45.8
poradie43
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
bez spolupráce zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre44.3
poradie52
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre24.8
poradie563
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre21.9
poradie820
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Podnik:RONA, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
bez spolupráce zo strany školy
Ústav materiálov
Materiálové inžinierstvo
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Priemyselné manažérstvo
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre1.5
poradie2852
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre30
poradie312
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva a kvality
Priemyselné manažérstvo
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre14.5
poradie1587
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Výrobné zariadenia a systémy
skóre5.5
poradie2609
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre43.4
poradie64
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre24.5
poradie568
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre29.7
poradie324
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre29.5
poradie328
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre29.5
poradie328
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre29.5
poradie328
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre16.5
poradie1349
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre29
poradie338
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
Výrobné zariadenia a systémy
skóre8
poradie2389
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre21.3
poradie854
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre21.3
poradie854
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre18.8
poradie1111
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre21.3
poradie854
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre21.3
poradie854
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre21.3
poradie854
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre18.5
poradie1115
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre21
poradie864
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť II.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť III.
skóre10
poradie2148
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre24
poradie601
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre28
poradie361
zameranieTechnické vedy
SK NACE31
Výroba nábytku
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Bc., Ing. PhD.
skóre1
poradie2928
zameranie
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Bc., Ing.
skóre0.5
poradie2930
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
bez spolupráce zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre37
poradie123
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE47
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
bez spolupráce zo strany školy
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre5
poradie2680
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť III.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre36.6
poradie133
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre36.6
poradie133
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre14
poradie1659
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre23.5
poradie646
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre27.5
poradie393
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Bc., Ing.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
bez spolupráce zo strany školy
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť
skóre4.5
poradie2709
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre35.9
poradie153
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie
skóre4.5
poradie2709
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo
skóre4.5
poradie2709
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre18
poradie1150
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav materiálov
Materiálové inžinierstvo I.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť II.
skóre13.8
poradie1692
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav materiálov
Materiálové inžinierstvo II.
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre20.5
poradie923
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť III.
skóre13.8
poradie1692
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
Výrobné zariadenia a systémy
skóre7.5
poradie2446
zameranieTechnické vedy
SK NACE9
Pomocné činnosti pri ťažbe
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:Samsung
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre27.3
poradie416
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
podnik potvrdil inú fakultu (nerelevantnú)
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:Samsung
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre27.3
poradie416
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:SMC
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Cestné motorové vozidlá
skóre4
poradie2719
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
??? Takýto ŠP na MTF neexistuje
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
podnik potvrdil inú fakultu (nerelevantnú)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:SMC
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre27
poradie419
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre11.5
poradie1927
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre35
poradie165
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo I.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre35
poradie165
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre35
poradie165
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre9.5
poradie2206
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre34.6
poradie172
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre16
poradie1454
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
podnik potvrdil inú fakultu (nerelevantnú)
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy I.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Podnik:SMC
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre23.3
poradie691
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre23.3
poradie691
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre13.5
poradie1695
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre23
poradie697
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre20
poradie956
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo III.
skóre33.5
poradie201
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo I.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné manažérstvo II.
skóre3.5
poradie2734
zameranieTechnické vedy
SK NACE10
Výroba potravín
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre17.5
poradie1228
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre33.3
poradie220
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre22.7
poradie732
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora návrhu a výroby II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Inžinierstvo kvality produkcie III.
skóre33.3
poradie220
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Priemyselné a umelecké zlievarenstvo II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo III.
skóre22.5
poradie733
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Strojárske technológie a materiály III.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy I.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre13
poradie1745
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo I.
skóre33
poradie224
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy I.
skóre15.5
poradie1497
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre26.1
poradie488
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre26
poradie489
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Priemyselné manažérstvo II.
skóre32.8
poradie234
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre32.5
poradie237
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Ústav výrobných technológií
Zváranie II.
skóre19.6
poradie1006
zameranieTechnické vedy
SK NACE45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Podnik:VUJE, a.s.
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav materiálov
Materiálové inžinierstvo
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Kvalita produkcie I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav materiálov
Materiálové inžinierstvo
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav technologických zariadení a systémov
Výrobné zariadenia a systémy III.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iba II. Stupeň
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav bezpečnosti, enviromentu a kvality
Integrovaná bezpečnosť III.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Priemyselné manažérstvo
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
bez spolupráce zo strany školy
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Personálna práca v priemyselnom podniku I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Ústav výrobných technológií
Obrábanie a montáž II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo železa a ocele II.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú školu
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre9
poradie2261
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre32
poradie253
zameraniePrírodné vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra prevádzky výrobných procesov
Monitoring a diagnostika technických zariadení I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre32
poradie253
zameraniePrírodné vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Environmentálne inžinierstvo stavieb I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE36
Zber, úprava a dodávka vody
Katedra prevádzky výrobných procesov
Monitoring a diagnostika technických zariadení II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre32
poradie253
zameraniePrírodné vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra počítačov a informatiky
Informatika I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technologických zariadení II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra keramiky
Priemyselná keramika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Strojárske technológie II.
skóre6.5
poradie2538
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra počítačov a informatiky
Informatika II.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technologických zariadení III.
skóre19.5
poradie1007
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra keramiky
Priemyselná keramika II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre32
poradie253
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra počítačov a informatiky
Informatika III.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Verejná správa a regionálny rozvoj I.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Verejná správa a regionálny rozvoj II.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Verejná správa a regionálny rozvoj III.
skóre19.5
poradie1007
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE62
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín I.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín II.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika I.
skóre15.3
poradie1547
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín III.
skóre25.5
poradie509
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia I.
skóre11
poradie2024
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre15.2
poradie1548
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia II.
skóre11
poradie2024
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra environmentalistiky
Technika ochrany životného prostredia III.
skóre11
poradie2024
zameraniePrírodné vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
podnik potvrdil iba I. a II. Stupeň
Výrobné technológie
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE25
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Aplikovaná mechanika III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav geoturizmu
Geoturizmus I.
skóre3
poradie2826
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika II.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Automatizácia mechatronických systémov II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
bez spolupráce zo strany školy
Ústav geoturizmu
Geoturizmus II.
skóre3
poradie2826
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Multimediálne telekomunikácie II.
skóre25.3
poradie529
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika I.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre11
poradie2024
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra integrovaného manažérstva
Integrované systémy riadenia II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Ústav geoturizmu
Geoturizmus II.
skóre3
poradie2826
zameranieTechnické vedy
SK NACE94
Činnosti členských organizácií
podnik potvrdil iba I. Stupeň
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav geovied
Geologické inžinierstvo II.
skóre12.8
poradie1812
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
podnik potvrdil iba I. Stupeň
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Hospodárska informatika III.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE63
Informačné služby
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Mineralurgia a environmentálne technológie III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
podnik potvrdil iba I. Stupeň
Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre25.2
poradie534
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre25.2
poradie534
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Infoelektronika III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre17
poradie1272
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností II.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra prevádzky výrobných procesov
Prevádzka priemyselných technológií I.
skóre31
poradie279
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre25.1
poradie536
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Multimediálne telekomunikácie II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Ústav podnikania a manažmentu
Manažérstvo zemských zdrojov I.
skóre19.3
poradie1047
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Katedra manažmentu výroby
Riadenie výroby
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra navrhovania technických systémov
Navrhovanie technických zariadení I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Ústav podnikania a manažmentu
Manažérstvo zemských zdrojov II.
skóre19.3
poradie1047
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie I.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Technológia a manažment v stavebníctve I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie II.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra náuky o materiáloch
Kovové a nekovové materiály I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Technológia a manažment v stavebníctve II.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobných technológií
Výrobné technológie III.
skóre15
poradie1551
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Kvalita produkcie I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
Spracovanie a recyklácia odpadov III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie I.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie baníctva a tunelárstva II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
podnik potvrdil iba I. Stupeň
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Telekomunikácie III.
skóre22
poradie780
zameranieTechnické vedy
SK NACE26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE94
Činnosti členských organizácií
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
podnik potvrdil iba I. Stupeň
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika a informačno riadiace systémy III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE94
Činnosti členských organizácií
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
podnik potvrdil iný ŠP
skóre2
poradie2841
zameranieTechnické vedy
SK NACE
bez spolupráce zo strany školy
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Centrum aplikovanej kybernetiky
Kybernetika I.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE94
Činnosti členských organizácií
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre2
poradie2841
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra náuky o materiáloch
Materiálové inžinierstvo II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre10.8
poradie2083
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výrobné technológie I.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre2
poradie2841
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Škola doplnila údaje, ale chýba skóre zo strany školy
Katedra bezpečnsoti a kvality produkcie
Inžinierstvo kvality produkcie II.
skóre49.9
poradie36
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Automatizácia mechatronických systémov I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra náuky o materiáloch
Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
podnik potvrdil inú fakultu
Výrobné technológie II.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE35
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Výrobné technológie III.
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Mechatronika II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Zlievarenstvo II.
skóre12.5
poradie1813
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Výv.-realiz.prac. Získ a sprac. Surovín
skóre6
poradie2573
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Podnik:VUM, a.s.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra procesnej techniky
Procesná technika I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo I.
skóre30.9
poradie297
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Ústav geovied
Geológia a regionálny rozvoj I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika a plynárenstvo II.
skóre30.9
poradie297
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Ústav environmentálneho inžinierstva
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre16.9
poradie1322
zameranieTechnické vedy
SK NACE38
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre14.8
poradie1578
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
Ústav geovied
Geológia a regionálny rozvoj I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE42
Inžinierske stavby
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojné inžinierstvo II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Geologické inžinierstvo II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Všeobecné strojárstvo I.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Ústav geovied
Geologické inžinierstvo II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií I.
skóre45.5
poradie44
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobná technika III.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronické meracie systémy III.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil inú fakultu
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Mineralurgia a enviromentálne technológie
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií II.
skóre45.5
poradie44
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre30.5
poradie302
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Výrobné stroje a zariadenia II.
skóre25
poradie542
zameranieTechnické vedy
SK NACE74
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Elektronika I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE46
Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
podnik potvrdil inú fakultu
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky I.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Počítačová podpora výrobných technológií III.
skóre45.5
poradie44
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické inžinierstvo II.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Katedra výrobnej techniky a robotiky
Robotická technika II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE27
Výroba elektrických zariadení
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Elektrotechnické systémy III.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Podnik:BWG, k.s.
Výroba strojov a zariadení i. n.
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE49
Pozemná doprava a doprava potrubím
Katedra technológií a materiálov
Strojárske technológie II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
podnik potvrdil iný ŠP
Financie, bankovníctvo a investovanie I.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre16.8
poradie1324
zameranieEkonomické vedy
SK NACE23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Technológie baníctva a tunelárstva II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE8
Iná ťažba a dobývanie
Financie, bankovníctvo a investovanie II.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra technológií a materiálov
Počítačová podpora strojárskej výroby I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra pecí a teplotechniky
Tepelná energetika III.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia
Technológie baníctva a tunelárstva II.
skóre24.8
poradie563
zameranieTechnické vedy
SK NACE5
Ťažba uhlia a lignitu
Financie, bankovníctvo a investovanie III.
skóre19
poradie1057
zameranieEkonomické vedy
SK NACE
Banka
Katedra technológií a materiálov
Počítačová podpora strojárskej výroby I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra technológií a materiálov
Počítačová podpora strojárskej výroby II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia II.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Ústav environmentálneho inžinierstva
Environmentálne inžinierstvo III.
skóre24.7
poradie565
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Banské meračstvo a geodézia III.
skóre21.9
poradie820
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a geografické informačné systémy I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
podnik potvrdil iný ŠP
Katedra technológií a materiálov
Počítačová podpora strojárskej výroby II.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Dopravná technika a logistika II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia III.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Mechatronické systémy III.
skóre30.1
poradie309
zameranieTechnické vedy
SK NACE72
Vedecký výskum a vývoj
Ústav environmentálneho inžinierstva
Stavby s environmentálnym určením II.
skóre24.7
poradie565
zameranieTechnické vedy
SK NACE70
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Geodézia a kataster nehnuteľností I.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE71
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
Priemyselné inžinierstvo I.
skóre16.8
poradie1324
zameranieTechnické vedy
SK NACE32
Iná výroba
Katedra energetickej techniky
Energetické stroje a zariadenia II.
skóre10.5
poradie2086
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Umelá inteligencia III.
skóre8.5
poradie2337
zameranieTechnické vedy
SK NACE
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Mechatronické systémy III.
skóre30.1
poradie309
zameranieTechnické vedy
SK NACE28
Výroba strojov a zariadení i. n.
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
Hutníctvo kovov III.
skóre19
poradie1057
zameranieTechnické vedy
SK NACE24
Výroba a spracovanie kovov